Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Lubuskie.pl
Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak bierze udział w Warszawie w pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak – z rekomendacji Związku Województw RP – bierze udział w pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.  

Posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG zaplanowano w środę, 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie.

Lubuskiej marszałek towarzyszy Jarosław Flakowski – dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Dyr. Flakowski jest członkiem grupy roboczej ds. wdrożenia Priorytetu 1 FENG w ramach Komitetu Monitorującego.

FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 z Komisją Europejską negocjowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (dalej: FENG). W głównej mierze, zgodnie z zaleceniami ekspertów i oczekiwaniami przedsiębiorców, stanowi on kontynuację programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym podejściem do przedsiębiorcy i dbałością o wszystkie jego potrzeby w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożenia tych wyników w organizacji.

Ambitne cele programu

Instytucja Zarządzająca FENG stawia przed programem ambitne cele: zwiększenie potencjału firm w zakresie badań i innowacji i zwiększenia wykorzystywania zaawansowanych technologii w organizacjach, wzrost konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych i cyfrowych technologii.

W programie pierwszego posiedzenia

W programie pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 znalazły się następujące punkty:

  • głosowanie nad zatwierdzeniem Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
  • głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów wyboru projektów w ramach 1. Priorytetu FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”,
  • głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów wyboru projektów dla działania „Wsparcie projektów IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko 2 sprzyjające innowacjom” oraz dla działania „IPCEI wodorowe” w ramach 3 Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”,
  • głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań EDIH” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”,
  • głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań TEF AI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”,

oraz powołanie grup roboczych ds. wdrożeniowych:

  • dla priorytetu 1 FENG
  • dla priorytetu 2 i 3 FENG.

Zielona gospodarka i środowisko przyjazne innowacjom

Program FENG opiera się o trzy główne Priorytety:

  1. wsparcie dla przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożenie rozwiązań, internacjonalizacja nowych rozwiązań, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i zielonej gospodarki;
  2. środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów;
  3. zazielenienie przedsiębiorstw, które skupia się na działaniach mających przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Program FENG oferuje nowe podejście, modułowe, gdzie projekt obok części obowiązkowej poświęconej B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na wdrożenie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz zwiększenie kompetencji pracowników.

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19853/fundusze-eu-dla-gospodarki-pierwsze-obrady-komitetu–monitorujac

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego