Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Dalsze dyskusje o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej. W marcu - posiedzenie w Trzebielu - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Dalsze dyskusje o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej. W marcu – posiedzenie w Trzebielu – Lubuski Urząd Marszałkowski

Spotkanie z przedstawicielkami Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Fot: Aleksandra Pietruszewska
W środę, 25 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie poświęcone Europejskiemu ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa”.

W rozmowie nt. EUWT uczestniczył Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego i zarazem przewodniczący Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa” oraz Nancy Sauer – dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa” i Ewa Brauer – kierownik biura EUWT w Łęknicy.

W spotkaniu uczestniczyli również: Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Radosław Pogorzelec, pracownik Biura Współpracy Zagranicznej.

Głównym tematem rozmów było przygotowanie zgromadzenia EUWT „Geopark Łuk Mużakowa” 2 marca 2023 r. w gminie Trzebiel, a w szczególności uzgodnienie tematów i projektów uchwał, które będą wtedy podejmowane. Zostało również omówione spotkanie, które odbędzie się 3 marca 2023 r. w miejscowości Klein Kölzig (Niemcy), w „Dawnej Cegielni”. Będzie to rozpoczęcie projektu pt. „Łużyckie obiekty UNESCO wspierają zrównoważoną transformację Łużyc”. Projekt ten zakłada współpracę między obiektami z różnych kategorii UNESCO. W ramach zadania obiekty te pracują nad wspólnym celem, jakim jest rozwój obszaru, na którym znajduje się Geopark Łuk Mużakowa.

Ponadto rozmawiano o wspólnych projektach, tj. tych, które mogłoby realizować Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej oraz osobno gminy, które do niego należą. Ustalono, że Tadeusz Jędrzejczak zaprezentuje na następnym posiedzeniu EUWT program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego. Dyrektor Radosław Brodzik jest zaś zobowiązany do szczegółowej prezentacji programu INTERREG.

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19894/trzebiel-bedzie-goscic-europejskie-ugrupowanie-wspolpracy-teryto

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego