Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Z POWER-em DO PRACY! - projekt dla osób poniżej 29. roku życia - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Z POWER-em DO PRACY! – projekt dla osób poniżej 29. roku życia – Lubuski Urząd Marszałkowski

Firma Projector Marta Lewandowska realizuje na terenie województwa lubuskiego projekt pn. „z POWER-em DO PRACY!”, skierowany do osób, które nie ukończyły 29 lat. w szczególności dla osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w okresie pandemii COVID-19.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-19 lat, które mieszkają w powiatach: świebodzińskim, żagańskim, żarskim, krośnieńskim, nowosolskim,zielonogórskim lub mieście Zielona Góra. Projekt może objąć wsparciem również uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie województwa lubuskiego.

Projekt pomaga młodym ludziom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych przez organizację szkoleń zawodowych. Osoby uczestniczące w projekcie moga też zdobyć doświadczenie zawodowe dzięki udziałowi w stażach, a w konsekwencji w zdobyciu pracy. Szkolenia dla uczestników i uczestniczek są zlecane do przeprowadzenia lub wybierane spośród dostępnych na rynku. Firma Projector Marta Lewandowska uczestniczy w organizacji kursów i ich finansowaniu.  

Koszty związane z organizacją kursów i nadaniem kwalifikacji ponosi Projector Marta Lewandowska. Uczestnik projektu za udział w kursie otrzymuje wynagrodzenie płatne ze środków projektu w kwocie 10,43 zł „na rękę” za każdą godzinę szkolenia. Ponadto Projector Marta Lewandowska pokrywa koszty wymaganych badań lekarskich, egzaminów, NNW, dojazdów na szkolenia, czy opieki nad dzieckiem. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, mentora, czy też pośrednika pracy.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Więcej o projekcie przeczytasz na stronie internetowej.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19917/z-power-em-do-pracy—projekt-dla-osob-ponizej-29-roku-zycia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego