Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Trwa nabór do "Ciepłego mieszkania" - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Trwa nabór do „Ciepłego mieszkania” – UM Gorzów Wielkopolski

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zakończy się 31 marca przyszłego roku.

Nabór ma charakter ciągły, wnioski będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do 31.03.2024 r.

W trakcie naboru organizowane będą spotkania informacyjne, podczas których urzędnicy będą pomagać przy wypełnianiu wniosków, tak aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy, którzy spełniają wymogi programu, mogli skorzystać z dofinansowania. 

Program jest skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie (przy założeniu, że element powyżej zostanie uwzględniony):

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska
  zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 • jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania.

Gdzie składać wnioski?

 • w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4 osobiście, listownie, przesyłką kurierską. W przypadku dostarczenia wniosku za pośrednictwem poczty – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W przypadku przesyłki kurierskiej datą złożenia wniosku jest data doręczenia do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:
Tel.: 95 7355 737, 95 7 355 703, 95 735 835  e-mail: cieplemieszkanie@um.gorzow.pl

Iwona Bodnarczuk
Wydział Zarządzania Funduszami UE

 

 

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/nabor-do-programu-cieple-mieszkanie.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski