Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
250 tys. na wsparcie wydarzeń kulturalnych promujących Lubuskie - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

250 tys. na wsparcie wydarzeń kulturalnych promujących Lubuskie – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na ich wsparcie przeznaczono 250 tys. zł. Oferty można składać do 7 marca 2023 r.

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego szczegółowo określonych w „Programie Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”.

Rodzaj zadań

Zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, planowane jest wsparcie zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze promocji województwa.

Zadanie: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, obejmujące w szczególności:

  • organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki;
  • promocję produktu regionalnego i tradycyjnego;
  • działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny –   wdrażanie Strategii Marki „Lubuskie warte zachodu”;
  • opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych i ulotek promocyjnych;
  • produkcję filmów promujących walory województwa lubuskiego;organizację eventów i imprez o znaczeniu medialnym.

Wysokość przeznaczonych środków na realizację zadań w tym zakresie – 250.000 zł.

Maksymalna kwota przyznana na wsparcie jednego zadania publicznego  – 50.000 zł.  

Załączniki dostępne w BIP:

https://bip.lubuskie.pl/899/4747/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_formie_wsparcia_w_2023_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_promocji_wojewodztwa_2C_w_zakresie_kultury_2C_sztuki_2C_ochrony_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego/

 

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19990/250-tys-na-promocje-lubuskiego-przez-kulture-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego