Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim – UM Gorzów Wielkopolski

Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim, to projekt realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem była poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, niezbędnych na rynku pracy, jak również doskonalenie nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim powstała poprzez połączenie potencjału 4 szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego, której nauczyciele mają niezwykłe kompetencje nauczania matematyki, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie kształtowania kompetencji językowych, Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego, w której uczniowie świetnie znają się na programowaniu, a nauczyciele wiedzą, jak wiedzę przekazać i zaszczepić pasję oraz Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, w której nauczyciele szkół wspieranych znajdą wsparcie w kształtowaniu umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

W ramach projektu Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie przeprowadził pogłębioną, diagnozę szkół wspieranych, tj. w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim, w Szkole Podstawowej w Kamieniu Wielkim, w Bobrówku, w Różankach, w Ściechowie oraz w Lipkach Wielkich. W oparciu o wnioski z przeprowadzonych badań diagnozujących oraz ustalone obszary wymagające wsparcia przygotowany został dla tych szkół plan doskonalenia oparty na metodologii zawartej w ogólnopolskim dokumencie pod nazwą „Model szkoły ćwiczeń”. Ponadto doradcy metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego zorganizowali sieć współpracy on-line na platformie doskonaleniewsieci.pl. dla nauczycieli szkół wspieranych. 

Realizacji działań związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej towarzyszyło doposażenie nowoczesnych pracowni przedmiotowych, co umożliwiło prowadzenie lekcji pokazowych w innowacyjny sposób, który nie zaburza procesu edukacyjnego, dzięki nieinwazyjnemu systemowi ich rejestracji. 

W ramach projektu Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim:

  • w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 doposażono pracownię biologiczną, pracownię chemiczną, pracownię fizyczną oraz pracownię geograficzną o łącznej wartości 217.716,95 zł;
  • w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego doposażono pracownię językową o łącznej wartości 61.195,36 zł;
  • w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego doposażona została pracownia matematyczna za kwotę 37.037,63 zł;
  • w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego doposażono pracownię informatyczną za kwotę 81.471,06 zł.

Dzięki drugiemu partnerowi projektu, Akademii im. Jakuba z Paradyża, doświadczona kadra pedagogiczna ze szkół tworzących szkołę ćwiczeń, otrzymała wsparcie w postaci szkoleń ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji trenerskich, biorąc udział w szkoleniach, np. Akademia Trenera, Kurs Coachingu, Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniem, Kurs Change Your Mind. Ponadto nauczyciele mogli również uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach doskonalących kompetencje metodyczne, np. Jak uczyć matematyki, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces, Jak uczyć biologii, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces, Jak uczyć chemii, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces, Jak uczyć programowania, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces.

Przygotowani przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim trenerzy szkoły ćwiczeń prowadzili szkolenia kadry pedagogicznej szkół wspieranych z zakresu metod i form pracy dydaktycznej. Wsparcie i doskonalenie realizowane było poprzez organizację warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz superwizji. Przeprowadzono lekcje pokazowe w każdym obszarze objętym projektem – matematycznym, informatycznym, językowym i przyrodniczym, w których uczestniczyli nie tylko nauczyciele szkół wspieranych, ale także studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Każda lekcja poprzedzona była omówieniem celów, jakie są stawiane przed uczącymi się, a po zakończeniu zajęć następowało omówienie lekcji i dyskusja nad jej efektywnością. 

Wprawdzie kończy się projekt, ale zaczyna się dalsza praca związana z rozwojem szkoły ćwiczeń, włączaniem do sieci wsparcia kolejnych szkół oraz doskonaleniem umiejętności kadry.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 093 105,08 zł, w tym 921 268,96 zł dofinansowano ze środków unijnych, a 171 836,12 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Weronika Płachta
Wydział Edukacji

Fot. MEN

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/szkla-cwiczen-w-gorzowie-wielkopolskim.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski