Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Lutowa sesja Sejmiku w Gorzowie Wlkp. - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Lutowa sesja Sejmiku w Gorzowie Wlkp. – Lubuski Urząd Marszałkowski

20 lutego 2023 r., o godz. 11:00 w w Auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Relacja z obrad będzie dostępna na www.lubuskie.pl

W poniedziałek, 20 lutego 2023 r. w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – w Auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Estkowskiego 13 odbędzie się Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Podczas sesji odbędzie się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad L zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
 6. Informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2022 roku i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów w roku 2023 prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Lubiszyn prowadzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Lubuskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na działkę nr 667/16, położoną w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, stanowiącą własność Województwa Lubuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Cecylii Brodzińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Agnieszce Patrycji Chyrc „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tomaszowi Frąckowiakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Piotrowi Norbertowi Kowalskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Annie Polus „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Alfredowi Rokitnickiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marcinowi Szymańskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romanowi Trzebniakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jarosławowi Waldemarowi Wnorowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „GAMP” sp. z o.o. w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Bogusławie Franciszce Buśko „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Renacie Korczak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Katarzynie Monice Kozieł „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Władysławowi Łojewskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Waldemarowi Szymańskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 33. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie obrad L sesji Sejmiku.

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20002/lutowa-sesja-sejmiku-w-gorzowie-wlkp-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego