Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Koniec remontu linii kolejowej Czerwieńsk - Zbąszynek i udręki pasażerów! Kiedy pojadą pociągi? - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Koniec remontu linii kolejowej Czerwieńsk – Zbąszynek i udręki pasażerów! Kiedy pojadą pociągi? – Lubuski Urząd Marszałkowski

Dworzec kolejowy w Zielonej Górze

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
12 marca br. to ważna data dla podróżujących koleją z Zielonej Góry w kierunku Poznania. Tego dnia bowiem ma zniknąć autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek. Lubuski samorząd dofinansował tę inwestycję 112 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Rozkład jazdy, który uwzględnia kursowanie pociągów na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek od 12 marca 2023 r., jest już przygotowany. Obecnie trwają jeszcze odbiory na tej trasie, które potwierdzają prawidłowe wykonanie prac. Więc jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to 12 marca br. podróżni nie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej – mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

Kilka wniosków o zwiększenie środków

Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe projekt modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk jest bardzo ważnym przedsięwzięciem dla Województwa Lubuskiego. Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Lubuskiego 11 grudnia 2018 r. przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 59 276 960 zł na realizację projektu, którego beneficjentem jest PKP PLK. Planowany termin zakończenia realizacji projektu określono wtedy na dzień 31 marca 2022 r.

Jednak czas pokazał, że Województwo Lubuskie musiało wykazać się dużą elastycznością i zaangażowaniem w powodzenie przedsięwzięcia realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które występowało z wnioskami o zwiększenie środków dla projektu. I wszystkie wnioski były akceptowane.

Ogromne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

– Modernizacja linii kolejowej na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk to wielkie przedsięwzięcie, na którego finał czekają tysiące Lubuszan. Dlatego pomagamy zwiększając kwotę dofinansowania tego projektu wielkimi kwotami – mówił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. – Okazało się, że państwowa firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie jest w stanie doprowadzić tego projektu do końca. Nie zauważono pewnych istotnych rzeczy, takich na przykład jak konieczność wymiany szyn i zaistniała potrzeba, żebyśmy wsparli ten projekt jeszcze większą kwotą. Poszukaliśmy takiej możliwości i zwiększyliśmy wartość tego dofinansowania. Czyli łącznie dofinansowanie tego projektu to kwota ponad 112 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym dysponuje Samorząd Województwa Lubuskiego. Czyli prawie dwukrotnie większa od pierwotnie przyznanej – dodał Marcin Jabłoński.

Dwukrotnie podpisywano aneks do umowy:

W wyniku zmiany wykonawcy robót i rozpisania przez PKP PLK nowego przetargu, konieczne było zwiększenie nakładów na ten projekt o kolejne 5 mln zł. Ostatecznie ustalono, że część z tej kwoty pokryją oszczędności z innych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a część wyasygnuje sama spółka PKP PLK.

220 mln zł na lubuską infrastrukturę w 2023 r.

Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek jest bardzo uciążliwa dla Lubuszan. Jej zakończenie spowoduje, że podróżni z Zielonej Góry do Poznania nie będą musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej, a więc autobusów na trasie Zielona Góra – Zbąszynek. Inwestycje cały czas monitoruje członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, który jest w stałym kontakcie z zarządcą linii – spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.

Warto przy tym dodać, że 220 mln zł z budżetu województwa lubuskiego na 2023 rok zostanie przeznaczone na infrastrukturę. – Najwięcej środków – 118 mln zł – trafi na zwiększenie dotacji dla Przewozów Regionalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

– Infrastruktura to jest to, do czego przykładamy wielką wagę, czemu nadajemy wielkie znaczenie – podkreśla członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński i wskazuje jako jeden z przykładów pierwszą od dziesięcioleci budowę mostu w Lubuskiem, czyli przeprawę w Milsku, którą otwarto 28 października 2022 r.

Krótsza podróż o kilka minut

Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 358, na ponad 40-kilomerowym odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 120 km/h. Czas podróży skróci się więc o kilka minut.

Szczegóły projektu

  • Tytuł projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap” (Projekt realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”)
  • Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Działanie: 5.2 Transport kolejowy
  • Całkowita wartość projektu: 160 711 084,45 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 130 597 018,25 PLN
  • Dofinansowanie: 111 007 465,51 PLN

Opis projektu

Projekt obejmuje rewitalizację (przywrócenie parametrów konstrukcyjnych) linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą, od km 0,552 do km 43,610.

Jego zakres zakłada wykonanie robót obejmujących częściową wymianę nawierzchni, częściową wymianę rozjazdów, lokalne wzmocnienie podtorza, przebudowę mostu i wiaduktów, przebudowę peronów z zabudową małej architektury, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, roboty towarzyszące w branżach srk i elektroenergetycznej.

Beneficjent w związku ze znacznym zużyciem szyn i wysoką eksploatacją toru, w stosunku do przeprowadzonego w 2017 r. badania defektoskopowego szyn, zawnioskował o wprowadzenie dodatkowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą szyn” tj. rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o wymianę szyn na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk oraz zwiększenie wartości dofinansowania na ten cel o 20 602 806,17 zł.

Zmiany polegające na wprowadzeniu do projektu dodatkowego zadania podlegały opinii ekspertów zewnętrznych i zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzyskały akceptację Zarządu Województwa Lubuskiego.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeEuropejskie

 

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20062/wazna-data-dla-podrozujacych-koleja

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego