Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
DZIEŃ KOBIET W ZIELONOGÓRSKIEJ POLICJI - Policja Zielona Góra - Lubuszanin

DZIEŃ KOBIET W ZIELONOGÓRSKIEJ POLICJI – Policja Zielona Góra

DZIEŃ KOBIET W ZIELONOGÓRSKIEJ POLICJI

Data publikacji 08.03.2023

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet warto przypomnieć, że w Polskiej Policji kobiety służą od 1925 roku. W szeregach zielonogórskiego garnizonu służy obecnie 110 policjantek, a 68 pań pracuje w charakterze pracowników Policji. Wszystkim Paniom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia!

Historia Kobiet w Polskiej Policji sięga 26 lutego 1925 roku, kiedy to pod wpływem rezolucji VI Międzynarodowego Kongresu w sprawie Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi, z polecenia ministra spraw wewnętrznych Cyryla Ratajskiego, utworzona została Policja Kobieca. Na czele brygady sanitarno-obyczajowej stanęła podkomisarz Stanisława Filipina Paleolog. Żeby zostać policjantką, należało sprostać wielu wymogom. Do służby przyjmowano wyłącznie panny lub bezdzietne wdowy w wieku od 25 do 45 lat. Kandydatki musiały odznaczać się nienaganną opinią i zobowiązać się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie wyjdą za mąż. Wymogiem do wstąpienia do służby były także: dobry stan zdrowia, krótkie włosy oraz co najmniej 164 cm wzrostu. Kobieca brygada sanitarno-obyczajowa liczyła początkowo 18 nieumundurowanych funkcjonariuszek. Ich głównym zadaniem było zwalczanie przestępstw przeciwko kobietom: handlu ludźmi, stręczycielstwa, sutenerstwa czy przestępstw popełnianych na tle seksualnym. Zajmowały się także przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece oraz przestępstwami nieletnich. Zaczęły także rozwijać działalność o charakterze typowo prewencyjnym, której celem była eliminacja zagrożeń wśród dzieci, młodzieży i kobiet.

We współczesnej Polskiej Policji kobiety nie muszą spełniać takich „wymogów” jak bycie panną czy krótkie włosy. Kryteria dla kandydatek są takie same jak dla mężczyzn – również test sprawnościowy zarówno panie, jak i panowie zdają dokładnie taki sam. Obecnie Policja we współczesnym demokratycznym państwie powinna odzwierciedlać strukturę społeczną – dlatego dla kobiet zawsze było i będzie miejsce w naszych szeregach. Współczesne polskie policjantki wykonują różne zadania we wszystkich rodzajach służb: prewencyjnej, kryminalnej i wspomagającej. Służą w Oddziałach Prewencji, działają operacyjnie i jeżdżą na międzynarodowe policyjne misje. Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze wśród 413 policjantów służy 110 kobiet, z których 9 ma stopnie oficerskie. Ale kobiety w Policji to nie tylko policjantki. Bardzo ważne funkcje pełnią także pracownicy Policji – tutaj pracuje zdecydowanie więcej pań: w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze wśród 84 pracowników cywilnych zatrudnionych jest 68 kobiet.

 

Źródło: KGP

http://www.info.policja.pl/inf/historia

Zdjęcia archiwalne: zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze: https://zielona-gora.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/44819,DZIEN-KOBIET-W-ZIELONOGORSKIEJ-POLICJI.html

Policja Zielona Góra
Policja Zielona Góra