Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Lubuskie na Europejskim Kongresie Samorządów: o transporcie, pandemii i wsparciu Ukrainy - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Lubuskie na Europejskim Kongresie Samorządów: o transporcie, pandemii i wsparciu Ukrainy – Lubuski Urząd Marszałkowski

VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

Fot: Lubuskie.pl
Rozwój lotniska w Babimoście, pomoc Ukrainie i w czasie pandemii były lubuskimi tematami omawianymi na Europejskim Kongresie Samorządów. W obradach w Mikołajkach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W poniedziałek, 6 marca 2023 r. odbyła się dyskusja na temat „Rok po wybuchu wojny na Ukrainie: Rola i wyzwania polskich samorządów”. Praktyki udzielania wsparcia uchodźcom przedstawił Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wspomniał o organizacji Lubuskiego Samorządowego Centrum Pomocowego, wsparciu dla lubuskich powiatów na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, a także rozwiązaniach długofalowych, jak kurs języka polskiego (projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze) i zatrudnianie personelu medycznego z Ukrainy w lubuskich szpitalach. Ponadto mówił o współpracy z rządami Brandenburgii i Saksonii w zakresie przekazywania darów na Ukrainę oraz wsparciu psychologicznym dla uchodźców. W pomaganiu potrzebującym duży wkład mieli wolontariusze i wolontariuszki z nieformalnej grupy „Lubuskie dla Ukrainy”.

W trakcie panelu zastanawiano się również nad innymi długofalowymi rozwiązaniami, związanymi z edukacją osób z Ukrainy, wsparciem w poszukiwaniu pracy i znajdowaniem lokali do zamieszkania.

Polityka Spójności UE a kryzysy i potrzeby regionów 

Jeden z kolejnych paneli, „Rola Polityki Spójności w reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe”, dotyczył m.in. pomocy w czasie pandemii COVID-19. Na przykładzie Samorządu Województwa Lubuskiego o wsparciu ochrony zdrowia mówił Cezary Wysocki, zastępca dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim. – Dzięki Polityce Spójności, przyspieszeniu prac i ułatwieniu procedur w Komisji Europejskiej udało się przesunąć środki finansowe na wsparcie lubuskich szpitali poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Dzięki szybkiej reakcji zarządu województwa lubuskie szpitale mogły w sposób bezpieczny i profesjonalny nieść pomoc chorym na COVID-19. Nie możemy zapominać o przedsiębiorcach, których działalności w sposób szczególny ucierpiały podczas pandemii. Do nich również trafiły środki finansowe – mówił C. Wysocki.

Podczas dyskusji o Polityce Spójności rozmawiano także o polityce regionalnej i wymiarze przestrzennym. – To właśnie dzięki wymiarowi przestrzennemu wyznaczamy obszary, do których kierowane są środki finansowe z UE. W poprzedniej perspektywie finansowej najwięcej środków skierowano do obszarów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które poprzez swoje działania miały wpływać na rozwój całego obszaru miejskiego z silnym oddziaływaniem na okoliczne obszary wiejskie – wyjaśnił Cezary Wysocki.

W obecnej perspektywie finansowej Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił skorzystać z nowego instrumentu polityki rozwoju, jakim są partnerstwa lokalne. Obecnie prawie wszystkie gminy województwa przystąpiły do partnerstw, w ramach których mogą liczyć na pozyskanie aż 184 euro na mieszkańca.

Lotnisko w Babimoście rozwija nie tylko ofertę dla pasażerów

Panel „Wyzwania i przyszłość samorządowej polityki transportowej” był skupiony na samorządowej polityce transportowej w oparciu o współpracę transgraniczną. Tu wątkiem nawiązującym do województwa lubuskiego było wykorzystanie portu lotniczego Zielona Góra-Babimost. Radosław Brodzik wskazał lotnisko jako miejsce ważne z punktu widzenia szybkiego połączenia zarówno z Warszawą, jak i kierunkami turystycznymi uruchomianymi w okresie wakacji. Zaprezentował również plany inwestycyjne: związane z budową drogi dojazdowej do lotniska, budową linii kolejowej, plany budowy nowego terminala, jak również możliwość wykorzystania portu lotniczego do celów obronnych.

W 2022 r. liczba pasażerów obsłużonych na lotnisku Zielona Góra-Babimost przekroczyła 42 tysiące. Szczegóły nt. portu – w prezentacji załączonej do tekstu.  

Jak stworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej? Przykład regionu lubuskiego, Brandenburgii i Saksonii

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Samorządów poznali także zasady i działanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa” – pierwszej tego typu organizacji  w Polsce. Polską stronę reprezentuje w nim Województwo Lubuskie, a także kilka miast i gmin, m.in. Brody, Żary i Tuplice. Niemcy zaś – m.in. gmina Neiße-Malxetal, powiat Spree-Neiße z Brandenburgii oraz powiat Görlitz w wolnym państwie Saksonia.

We wtorek, 7 marca 2023 r., w ramach panelu „Rola i aktualne wyzwania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej” Radosław Brodzik wyjaśnił, jak wyglądał proces powołania EUWT: – Dużo czasu poświęciliśmy na wspólne opracowanie dokumentów, Statutu i Konwencji ugrupowania. Przed nami były duże wyzwania związane z dopasowaniem prawa w różnych krajach i różnymi interesami. Powołanie EUWT to był proces wieloletni, ale w końcu doprowadziliśmy go do końca – mówił R. Brodzik.

Powołanie EUWT „Geopark Łuk Mużakowa” dało nowe możliwości pozyskiwania środków europejskich i krajowych na uatrakcyjnianie oferty turystycznej i edukacyjnej geoparku. To również dodatkowe wzmocnienie znaczenia terenu, który od lat znajduje się na liście UNESCO.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20104/lubuskie-gosciem-europejskiego-kongresu-samorzadow

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego