Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
„Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej” - wyniki konkursu - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

„Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej” – wyniki konkursu – Lubuski Urząd Marszałkowski

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego  Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej”-  został rozstrzygnięty

 

14 marca 2023 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej”. Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową, w 2023 roku przeznaczono kwotę 500.000 zł. Termin składania ofert upłynął 09 marca 2023 roku. Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze przystąpiła jedna organizacja pozarządowa, która złożyła 1 ofertę.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do popularyzacji i upowszechniania koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, planowane jest powierzenie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

     organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,

    –   upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 marca 2023 roku przyznał dofinansowanie w wysokości 500.000 zł na realizację powyższego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej „Grono” w Zielonej Górze.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20142/upowszechnianie-koszykowki-na-najwyzszym-szczeblu-krajowych-rozg

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego