Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Europejscy badacze o Odrze: katastrofę wywołały kopalnie - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Europejscy badacze o Odrze: katastrofę wywołały kopalnie – Lubuski Urząd Marszałkowski

Odra

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
– Odrę zatruły kopalnie – to wniosek z badań międzynarodowego zespołu naukowców. Katastrofę z 2022 r. przeanalizowało Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oraz Europejska Agencja Środowiska.

Raport z badań przygotowało 18 specjalistów z różnych krajów, m.in. Francji, Włoch, Grecji i Danii. Ich wnioski są podobne do ustaleń zespołu polskich badaczy: katastrofę spowodowało wysokie zasolenie wody, które przyczyniło się do zakwitu złotych alg, a w konsekwencji – do masowego śnięcia ryb. Polski raport nie wziął jednak pod uwagę przyczyny zasolenia – ścieków przemysłowych z górnośląskich kopalń.

Twórcy europejskiego raportu wskazali też, że polski rząd zareagował zbyt późno, by móc ograniczyć skutki katastrofy ekologicznej. Wymiana informacji w tej sprawie była zaś niepełna. Nie zastosowano m.in. alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W monitorowaniu Odry i ostrzeganiu o zagrożeniu dla środowiska ważnym źródłem danych była zagraniczna stacja pomiarowa – we Frankfurcie nad Odrą.

Komisja Europejska proponuje teraz zmianę przepisów środowiskowych. – Wyciągając wnioski z incydentów takich jak masowe wymieranie ryb na Odrze, Komisja proponuje obowiązkowe ostrzeżenia po incydentach w dolnych odcinkach rzek. Wprowadzono również ulepszenia w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i łatwiejszej aktualizacji wykazu substancji zanieczyszczających wodę w przyszłości, aby odpowiadał on stanowi nauki – podkreślają przedstawiciele KE.

Raport na temat zanieczyszczenia rzek ściekami przedstawił również Greenpeace. Aktywiści zbadali dopływy Odry i Wisły, do których dostają się ścieki z kilku kopalń węgla kamiennego należących do Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Greenpeace oczekuje kontroli pozwoleń wodnoprawnych wydanych spółkom górniczym, natychmiastowego przeprowadzenia ocen oddziaływania kopalń węgla kamiennego na środowisko i wprowadzenia nowoczesnych metod odsalania wód kopalnianych wpuszczanych do rzek.

Więcej na temat obu raportów pisze wrocławska „Gazeta Wyborcza”: wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29538871,raport-naukowcow-unii-europejskiej-kopalnie-zatruly-odre-fatalny.html#S.miasta_wroclaw-K.C-B.1-L.2.zw.

Wszystkie informacje dot. katastrofy w Odrze dostępne są w naszym serwisie specjalnym 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20140/europejscy-badacze-o-odrze-katastrofe-wywolaly-kopalnie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego