Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Jak poprawić jakość życia seniorów? - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Jak poprawić jakość życia seniorów? – Lubuski Urząd Marszałkowski

Konferencja pt. „O miejscu seniorów w społeczności lokalnej w kontekście wyników narodowego Spisu Powszechnego 2021”

Fot: Marek Chudzik
O miejscu seniorów w społeczności lokalnej w kontekście wyników narodowego Spisu Powszechnego 2021 rozmawiano w czwartek 16 marca 2023 r. w urzędzie marszałkowskim.

Spotkanie otworzył Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Podczas spotkania zaprezentowano sytuację demograficzną regionu wg. wyników spisu oraz działalność Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Społeczne lekarstwo na lepszą starość

O sposobach na poprawę jakości życia seniorów w starzejącym się społeczeństwie mówiła przedstawicielka UTW. Wskazywano, że niezwykle ważne jest zwiększanie aktywności seniorów poprzez ich udział w Uniwersytetach, klubach i domach seniora. Podkreślano także, że UTW w Polsce funkcjonują przede wszystkim dzięki zaangażowaniu kobiet. 

Istotne jest włączenie seniorów do decydowania o lokalnych działaniach strategicznych oraz organizacja cyklicznych wydarzeń im dedykowanych, które będą przygotowywane przez przez samych seniorów lub np. organizacje pozarządowe.

Dobre praktyki działań w Europie to tworzenie osiedli senioralnych, wspólnot mieszkaniowych oraz domów wielogeneracyjnych. Domy wielogeneracyjne to współczesna wersja domu wielopokoleniowego, gdzie mieszkają osoby o trudnym położeniu (wychowankowie domów dziecka, seniorzy, osoby niepełnosprawne). Idea pochodzi z Niemiec. Celem jest stworzenie przestrzeni dla wspólnoty o funkcjach i relacjach podobnych jak w rodzinie. Miejsca takie popularne są w Niemczech, Austrii, Szwecji i Dani. Pojawiły się także w Polsce – w 2019 r. na łódzkim Śródmieściu otwarto pierwszy w Polsce dom wielopokoleniowy. We wspólnej przestrzeni sąsiedzkiej powstaje np. świetlica, zapewniająca mieszkańcom miejsce do spotkań, realizacji hobby, dzielenia się pomysłami i podejmowania wspólnych decyzji. 

Starzenie się może stanowić szanse na rozwijanie swoich pasji czy spełnianie w nowych rolach. Dobrym instrumentem w poszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań jest prowadzenie warsztatów z seniorami oraz badania społeczne.

Jakub Piosik – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej mówił o nowym podejściu do polityki społecznej województwa prowadzonej wobec osób starszych. Podkreślał ważną rolę deinstytucjonalizacji. Liczba miejsc w DPS-ach w województwie lubuskim w październiku 2022 r. wynosiła 2.236. ROPS skierował zapytania do 23 DPS-ów z naszego regionu, spośród 17 uzyskanych odpowiedzi wynika, że: 48 mieszkańców DPS-ów przy odpowiednim wsparciu rokuje na usamodzielnienie i funkcjonowanie poza instytucją, 26 mieszkańców obecnie wyraża gotować na usamodzielnienie, a 15 usamodzielniło się na przestrzeni ostatnich trzech lat. Większość DPS-ów wyraża chęć włączenia się w proces deinstytucjonalizacji i rozwój usług społecznych, zaznaczając przy tym posiadanie swoich zasobów infrastrukturalnych czy kadrowych.

Jakub Piosik omówił lubuski model usług społecznych na terenach wiejskich w oparciu o projekt „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych. Gospodarstwa opiekuńcze to alternatywa dla podnoszenia przez gminy kosztów związanych z utrzymaniem osób w DPS-ach. Celem jest jak najdłużej utrzymanie sprawności osób starszych oraz z niepełnosprawnościami.    

Dyrektor ROPS zapowiedział, że w nowej perspektywie alokacja na te działa wynosi blisko 29 mln euro. To środki m.in. na rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami, rozwój usług mieszkalnictwa o charakterze chronionym lub wspomaganym, rozwój usług opiekuńczych, specjalnych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej, wsparcie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. telemedycyny, teleopieki, systemów przywoławczych, tworzenie i rozówj centrów usług społecznych.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20147/jak-poprawic-jakosc-zycia-seniorow–

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego