Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Przetarg na deptak rozstrzygnięty - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Przetarg na deptak rozstrzygnięty – UM Gorzów Wielkopolski

Przetarg na modernizację deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek rozstrzygnięty.

W postępowaniu przetargowym udział wzięły trzy firmy – z Międzyrzecza, Świdnicy i Gorzowa. Oferta wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymogów formalnych, zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych. Wybrano zatem ofertę firmy Steinbudex-JM Jerzy Majorek ze Świdnicy, która zaoferowała wykonie modernizacji deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicami Hawelańską i Wełniany Rynek za kwotę ponad 6,3 mln złotych.

Jeśli wszystkie formalności ze strony wykonawcy zostaną dopełnione w sposób należyty, podpisanie umowy będzie możliwe na przełomie marca i kwietnia. Inwestycja otrzymała współfinansowanie z Rządowego Funduszu Wspierania Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 5,6 mln złotych. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Planowane prace będą polegały na wymianie nawierzchni, likwidacji barier architektonicznych, nasadzeniu nowych drzew, a także umiejscowieniu elementów małej architektury. W projekcie ujęto również przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego, odwodnienie terenu oraz wykonanie zjazdów.

Nowa nawierzchnia deptaku przy ulicy Hawelańskiej, kolorystycznie ma nawiązywać do ul. Sikorskiego. Wydzielona jezdnia znajdzie się jedynie na początkowym odcinku ul. Wełniany Rynek (ok. 30 m od strony ul. Sikorskiego), natomiast na pozostałych odcinkach ruch samochodowy odbywać się będzie w obszarze ciągów pieszo-jezdnych.  Przy Studni Czarownic powstanie zapora drogowa, która umożliwi kontrolowanie wjazdu samochodów na deptak Wełnianego Rynku.   

Zgodnie z projektem prace podzielono na 2 etapy.

Zakres nr 1 – ul. Hawelańska od Sikorskiego do Wełnianego Rynku 

Prace realizowane będą etapami tak, by przez cały okres inwestycji zachować ruch pieszych na deptaku, w tym dojście do budynków mieszkalnych i lokali usługowych.

Zakres nr 2 – ul. Wełniany Rynek od ul. Sikorskiego do ul. Hawelańskiej (przy Studni Czarownic). 

Zakres prac wymagać będzie zamknięcia, dla ruchu kołowego ulicy Wełniany Rynek na przebudowywanym odcinku. Zachowany zostanie natomiast ruch pieszych – dlatego chodniki realizowane będą w podetapach.  Na odcinku ul. Hawelańskiej od Jagiełły do Studni Czarownic wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, w celu zapewnienia np. dojazdu dla zaopatrzenia czy mieszkańców do deptaka na Hawelańskiej czy Wełnianym Rynku. 

Ewa Iwańska
GIM

Fot. Łukasz Kulczyński

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/przetarg-na-deptak-rozstrzygniety.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski