Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Mamy kolejne pomysły na wsparcie uchodźców. Przy współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Mamy kolejne pomysły na wsparcie uchodźców. Przy współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji – Lubuski Urząd Marszałkowski

Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielkami Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)

Fot: Paweł Wańczko/lubuskie.pl
Pomoc udzielona uchodźcom z Ukrainy i plany dalszego wsparcia były tematem zdalnego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielkami Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Podczas piątkowej rozmowy (17 marca 2023 r.) lubuska marszałek przedstawiła działania na rzecz uchodźców zrealizowane w regionie w ciągu ostatniego roku. To m.in. Lubuskie Samorządowe Centrum Pomocowe, Bank Informacji Pomocowej oraz pomoc realizowana poprzez instytucje podległe samorządowi województwa – Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomoc była świadczona także pośrednio, np. poprzez przedsiębiorców. – W ramach budżetu samorządu województwa finansujemy małe granty na pomoc dla firm, które zatrudniają uchodźców. Przekierowaliśmy część środków w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, które były przeznaczone na wsparcie promocji gospodarczej firm. Niesiemy pomoc w obwodach, z którymi współpracujemy: sumskim i iwanofrankowskim, przesyłaliśmy też karetki do Lwowa. Departament Ochrony Zdrowia udziela pomocy w zakresie leków i świadczeń zdrowotnych – wyjaśniała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek przyznała, że największym wyzwaniem było zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy w lubuskich jednostkach ochrony zdrowia. Problem ten wiązał się z uznaniem kwalifikacji medyków. Obecnie 46 osób pracuje w szpitalu w Gorzowie, 18 w Zielonej Górze. Ukraińcy znaleźli pracę również w sektorze logistycznym czy przemyśle, np. firmie Lumel w Zielonej Górze i Gedia w Nowej Soli.

Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Radosław Brodzik dodał, że wsparcie uchodźców przebywających w regionie było kompleksowe. Oprócz pomocy rzeczowej zaoferowano im m.in. porady prawne i wsparcie psychologa.

Rządowy plan relokacji uchodźców 

W trakcie spotkania przedstawicielki IOM przyznały, że społeczność uchodźców doskonale odnalazła się w regionie lubuskim. – Mam wręcz takie poczucie, jakby państwo każdą osobę traktowali indywidualnie – mówiła Janina Owczarek, koordynatorka Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.

Omawiana była też sprawa pilotażowego projektu dotyczącego relokacji uchodźców. – Pani marszałek, czy państwa region nie był rozważany pod kątem projektu, który ruszył właśnie pod auspicjami minister Agnieszki Ścigaj, dotyczący dobrowolnej relokacji uchodźców z miejsc zbiorowego pobytu do mniejszych miejscowości, gdzie mogą mieszkać i są miejsca pracy? – pytała Janina Owczarek.

Marszałek poprosiła o przekazanie informacji dotyczącej tej inicjatywy. Zasygnalizowała też, że dla wielu uchodźców, głównie kobiet, zmiana miejsca zamieszkania oznaczałaby utratę pracy, którą znalazły.

Uchodźcy potrzebują m.in. zdalnej nauki języka 

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że wspieranie uchodźców trwa, ponieważ pojawiły się nowe potrzeby. Osoby z Ukrainy chciałyby np. uczyć się języka polskiego online. Oczekują także pomocy w pokryciu kosztów wynajmu mieszkania. – Uchodźcy nie mają czasu szukać kursu. U nas prowadzi go Wojewódzki Urząd Pracy i uniwersytet, ale uczelni brakuje mocy przerobowych. Kurs języka można zrobić przecież centralnie, żeby każdy mógł się zalogować. To jest koniecznie potrzebne, bo język jest podstawą. Potrzebny jest też dodatek do mieszkania i według mnie powinny być na ten cel pieniądze europejskie. Taki projekt będę zgłaszać na Konwencie Marszałków w Poznaniu – mówiła marszałek.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, jako instytucja międzyrządowa i agenda ONZ, wspiera uchodźców w podobnym zakresie, co województwo lubuskie. Prowadzi m.in. kampanię „Legalna praca w Polsce”. Analizuje różnice pomiędzy zatrudnianiem w Polsce i w Ukrainie, przygląda się zawodom deficytowym na polskim rynku pracy. Pomaga też w zakwaterowaniu Ukraińców. Ponadto zapewnia wsparcie psychologiczne i społeczne oraz naukę języka polskiego i angielskiego.

– Jestem przekonana, że możemy zrobić jakiś projekt w partnerstwie, wykorzystując to, co już państwo robią. Bo skoro do lekcji zdalnych jest potrzebna platforma, cały system, lektorzy. Pomyślę, jak to zrobić. Będziemy mogli sfinansować zdalną naukę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast państwo mogliby prowadzić ten kurs – zwróciła się lubuska marszałek do reprezentantek IOM.

Janina Owczarek zaproponowała, aby przygotować kampanię promującą kursy języka polskiego i skierować ją konkretnie do uchodźców na terenie województwa lubuskiego. Marszałek Elżbieta Anna Polak stwierdziła, że grupą docelową mogą być osoby z Ukrainy, które przebywają w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze-Drzonkowie.

W Lubuskiem może powstać centrum integracji migrantów

W kilku miastach w Polsce (m.in. Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie) działają centra integracji migrantów prowadzone przez IOM. Nowe ośrodki pojawiły się ostatnio w województwie opolskim i wielkopolskim. Organizacja przeprowadzi analizę ich funkcjonowania z myślą o tym, by podobne placówki pojawiły się w innych regionach. Jest więc szansa na uruchomienie takiego centrum w Lubuskiem.

Na zakończenie spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podziękowała za nawiązanie współpracy z województwem i wyraziła nadzieję, że rozmowy będą kontynuowane. – Liczę na to, że będziemy partnerami we wdrażaniu programu migracyjnego. W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zmierzamy do tego, żeby powstał taki program – powiedziała marszałek.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20151/mamy-kolejne-pomysly-na-wsparcie-uchodzcow

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego