Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Przedstawiciele samorządu i rządu pracują nad skutecznym wdrażaniem funduszy europejskich - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Przedstawiciele samorządu i rządu pracują nad skutecznym wdrażaniem funduszy europejskich – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zespołowi – ze strony samorządowej - przewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak, a ze strony rządowej minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Fot: Paweł Kozłowski
Z inicjatywy lubuskiej marszałek Elżbiety Anny Polak w Warszawie odbędzie się spotkanie w sprawie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy dla samorządów oraz włączenia regionów w proces wdrażania KPO.

W piątek 17 marca 2023 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu do Spraw Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespołowi – ze strony samorządowej – przewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak, a ze strony rządowej minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W trakcie posiedzenia Zespół opiniował sześć projektów rozporządzeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: dwóch dotyczących wdrażania KPO i czterech dot. wdrażania programów regionalnych. Pięć projektów zostało uzgodnionych. Dotyczą one:

  • udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  • udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  • sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027;
  • udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027;
  • udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Z kolei projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej ws. udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021- 2027 jest jeszcze w trybie konsultacji, które trwają do wtorku 21 marca. Finalna wersja projektu zostanie przyjęta w trybie obiegowym.

W związku z uruchamianiem przez ministerstwo kolejnych, prefinansowanych ze środków krajowych, naborów wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, marszałek Elżbieta Anna Polak ponowiła prośbę o przedstawienie kompleksowej, aktualnej informacji na temat wdrażania KPO dla jednostek samorządu terytorialnego, a także włączenie regionów w proces wdrażania KPO. Marszałek zaproponowała zorganizowanie spotkania w gronie kilku odpowiedzialnych za wdrożenie KPO resortów. Małgorzata Jarosińska-Jedynak zadeklarowała organizację posiedzenia i przedstawienie informacji w kwietniu lub na początku maju br.

W spotkaniu wziął również udział dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji urzędu marszałkowskiego.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20153/pracujemy-nad-skutecznym-wdrazaniem-funduszy-europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego