Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Zdrowie bez granic, czyli Gubin i Guben działają wspólnie dla pacjentów - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Zdrowie bez granic, czyli Gubin i Guben działają wspólnie dla pacjentów – Lubuski Urząd Marszałkowski

„Zdrowie bez granic” to projekt, który wspólnie realizowały miasto Gubin, gmina Gubin o statusie miejskim i szpital Naemi-Wilke-Stift w Guben. W Gubinie odbyło się spotkanie podsumowujące tę inicjatywę

Fot: Lubuskie.pl
„Zdrowie bez granic” to projekt, który wspólnie realizowały miasto Gubin, gmina Gubin o statusie miejskim i szpital Naemi-Wilke-Stift w Guben. W Gubinie odbyło się spotkanie podsumowujące tę inicjatywę.

Celem wspólnego projektu „Zdrowie bez granic” było zapewnienie jak najlepszego działania transgranicznej opieki zdrowotnej. W szczególności chodziło o pomoc medyczną w nagłych przypadkach. Aby to osiągnąć, należało wzmocnić współpracę polskich i niemieckich urzędów, personelu medycznego, polityków i przede wszystkim mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.

Projekt był zrealizowany z Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska. Był dofinansowany kwotą ponad 415 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przykłady działań w projekcie

  • wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej w obszarze opieki zdrowotnej i polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez lepszy dostęp do transgranicznej służby zdrowia;
  • wspieranie dwujęzyczności poprzez kursy językowe dla pracowników służby zdrowia, dwujęzyczne materiały informacyjne, usługi tłumaczeniowe dla pacjentów, tłumaczenia formularzy szpitalnych, wielojęzyczny system oznakowania szpitala oraz biuro koordynacji polsko-niemieckiej;
  • wymiana doświadczeń i stworzenie sieci współpracy w dziedzinie służby zdrowia (warsztaty, wyjazdy studyjne, konferencje);
  • stworzenie studium wykonalności dot. transgranicznej opieki zdrowotnej z konkretnymi rozwiązaniami dla praktycznego wdrożenia polsko-niemieckiej opieki medycznej w regionie przygranicznym.

W konferencji podsumowującej projekt „Zdrowie bez granic” wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Mirosława Dulat, zastępczyni dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia oraz Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Podczas wydarzenia w Gubińskim Domu Kultury zostały omówione także inne przykłady projektów opieki zdrowotnej w regionach przygranicznych.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20198/w-gubinie-i-guben-wiedza-co-to-zdrowie-bez-granic-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego