Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Lekki wzrost bezrobocia - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Lekki wzrost bezrobocia – UM Gorzów Wielkopolski

Na początku lutego w Gorzowie było zarejestrowanych 1447 osób, a pod koniec ubiegłego miesiąca 1524 osoby, co oznacza wzrost o 77 osób. Stopa bezrobocia podniosła się o jedną dziesiątą punktu procentowego; z 2,6 do 2,7%.

Stopa bezrobocia w powiecie gorzowskim wzrosła z 3,7 do 3,9%, a w województwie lubuskim z 4,9 do 5%  – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy.

Trzech na pięciu (57,2% – 827) bezrobotnych w Gorzowie to kobiety, co piąty (17,6% – 255) nie ukończył 30 lat, a prawie co trzeci (29,5% – 427) jest po „pięćdziesiątce”.

Co trzeci (36,6% – 529) zarejestrowany w PUP jest długotrwale bezrobotny, a co dziesiąty (11,7% – 169 osób) niepełnosprawny.

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła w lutym 4,5%, natomiast w podregionie zielonogórskim 5,4%.

W lutym w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (9,8%), zielonogórskim ziemskim i wschowskim (8,2%), a najniższą w powiecie słubickim (2,5%), w Gorzowie Wlkp. (2,7%) i świebodzińskim (3,3%).

W lutym 2022 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 692 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Było ich o 533 mniej niż w styczniu. Najwięcej w Zielonej Górze (774) i w Gorzowie (457).

Na koniec lutego 2022 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 18 509 bezrobotnych, w tym 10 396 kobiet, które stanowiły 56,2% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 325 osób (o 1,7%). W stosunku do lutego 2021 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 6 260 osób (o 25,3%).

 

Wydział Promocji i Informacji

 

Fot. UM

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/lekki-wzrost-bezrobocia.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski