Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Strażacy z Burgundii z wizytą w Lubuskiem. Współpraca trwa od lat - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Strażacy z Burgundii z wizytą w Lubuskiem. Współpraca trwa od lat – Lubuski Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Łukasz Porycki wręczył gościom z Francji upominki

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
Wicemarszałek Łukasz Porycki gościł w środę, 19 kwietnia 2023 r. delegację strażaków z Burgundii, odbywających wizytę studyjną w naszym województwie.

– Lubuskie słynie z wina, miodu i żużla. Nasz region to kraina miodem i winem płynąca, gdzie warto wyruszyć na Szlak Wina i Miodu. Trasa obejmuje m.in. winnice, muzea i gospodarstwa pszczelarskie. Nasze wina, zwłaszcza białe są coraz lepsze. Cieszę się, że mogę was gościć w siedzibie władzy samorządowej. Cieszę się, że do tego spotkania doszło, tym bardziej, że od niedawna jestem druhem wspierającym OSP Wymiarki – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.    

Goście z Francji przebywają w naszym regionie od soboty, 15  kwietnia. Odwiedzili już Nadleśnictwo Wymiarki, Zieloną Górę, a w planach mają wizytę u wójta Iłowej i Wymiarek. W środę chwili odwiedzić jeszcze Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Lubuska współpraca z Departamentem le Lot 

Wicemarszałek Łukasz Porycki przypominał, że współpraca Województwa Lubuskiego z francuskim Departamentem le Lot trwa od lat 90. 17 października 2008 r. Marszałek Województwa Lubuskiego podpisał porozumienie między naszym regionem a francuskim departamentem le Lot. Porozumienie zacieśniło dotychczasowe przyjacielskie kontakty i wpłynęło na rozwój współpracy w dziedzinie nauki, kultury, gospodarki, rolnictwa i zagospodarowania zasobami naturalnymi oraz wzmocniło współpracę na poziomie samorządu regionalnego i samorządów lokalnych.

Przypomnijmy, 29 października 2019 r. ochotnicze straże pożarne z Lubuskiego i francuskiego departamentu Le Lot podpisały porozumienie o współpracy. Jej celem jest wymiana doświadczeń, ale też nawiązanie dobrych relacji, szczególnie w zakresie młodzieżowych drużyn. Porozumienie zostało kontrasygnowane przez Elżbietę Annę Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Samorząd Województwa wspiera strażaków ochotników

– W 2019 r. zarząd województwa Lubuskiego przeznaczył 300 tys. zł dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 32 zadań realizowanych przez OSP z województwa lubuskiego. W ramach powyższych zadań zakupiono niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, odzież ochrony osobistej  oraz zorganizowano szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – mówił wicemarszałek.

W roku 2020 kwota dofinansowania wyniosła ponad 500 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz seniorów w województwie lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. Dofinansowano 51 zadań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu województwa lubuskiego. W związku z pandemią koronawirusa strażacy zakupili artykuły spożywcze i środki higieny osobistej i przekazali paczki potrzebującym seniorom, w tym osobom przebywającym w kwarantannie.

W roku ubiegłym, zarząd województwa zawarł 42 umowy na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 1 115 825,28 zł – 37 umów dotyczyło remontu remiz budynków OSP, pozostałe 5 umów o udzielenie pomocy finansowej dot. dofinansowania zakupu: wyposażenia remizy (krzesła, stoły, wyposażenie sanitarne i kuchenne), doposażenia wozu ratowniczo-gaśniczego, 2 zestawów narzędzi hydraulicznych, kamery termowizyjnej. W ramach udzielonej pomocy finansowej udało się Gminom wykonać remonty w 48 jednostkach OSP.

Wsparcie unijne dla OSP 

Województwo Lubuskie udzielało wsparcia Ochotniczym Strażom Pożarnym także w ramach środków dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Projekty zrealizowane na terenie województwa lubuskiego miały  wartość ogółem w kwocie 44 862 933,9 zł, z czego otrzymały dofinasowanie w kwocie 36 926 917,14 zł

W spotkaniu uczestniczyli prezes OSP Wymiarki Piotr Kowalski, Paweł Wcisło – Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Adriana Sarnecka – zastępca dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWL oraz  Tomasz Nesterowicz z Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20352/strazacy-z-burgundii-z-wizyta-w-lubuskiem–

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego