Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Sejmik Województwa Lubuskiego podzielił dotacje na bazę sportową, turystyczną i zabytki - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Sejmik Województwa Lubuskiego podzielił dotacje na bazę sportową, turystyczną i zabytki – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Paweł Wańczko
– Konkursy dotyczące Lubuskiej Bazy Sportowej i Lubuskiej Bazy Turystycznej rozstrzygnęliśmy już po raz trzeci – podkreśla wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.

– Już po raz trzeci rozstrzygnęliśmy konkursy dotyczące Lubuskiej Bazy Sportowej i Lubuskiej Bazy Turystycznej. W tym roku zmieniliśmy trochę formułę, dzięki głosom, które napływały do nas od organizacji pozarządowych. Postanowiliśmy z tej puli wydzielić środki dla organizacji pozarządowych, które mają tytuł prawny do terenu, na którym chcieliby zrealizować inwestycję. Z Lubuskiej Bazy Sportowej wydzieliliśmy 0,5 mln zł,  a z Lubuskiej Bazy Turystycznej przekazaliśmy 200 tys. zł dla organizacji pozarządowych. Suma się nie zmieniła. Mamy 4 mln zł na oba te programy – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

Wicemarszałek przypomniał to, co udało się zrealizować w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej w ubiegłym roku. 2,7 mln zł przeznaczono na 29 zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W powiecie wschowskim wsparcie przeznaczono na budowę oświetlenia boiska do gry w piłkę nożną i infrastruktury lekkoatletycznej na terenie I LO we Wschowie. W Gminie Bytnica natomiast realizowano zadanie pn. „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Budachowie”.

Lubuska Baza Sportowa w 2023 r.

Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Sportowa” ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi infrastruktury sportowej w naszym regionie. Inicjatywa przyczyni się do rozwoju lubuskiej bazy, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy warunków treningowych sportowców. Projekt pozwoli też na masowe uprawianie sportu i jednocześnie służyć będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Pomoc finansowa wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 300.000 zł brutto dla I grupy obejmującej sale i hale sportowe oraz pływalnie kryte i odkryte oraz do 100.000 zł brutto dla II grupy obejmującej m.in. boiska, w tym również boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, kompleksy, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne, przyszkolne obiekty sportowe, strzelnice sportowe, tory łucznicze itp.

W ramach tegorocznego naboru złożono 45 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4.823.888,50 zł. Ostatecznie pomoc finansowa w łącznej wysokości 2.500.000 zł trafi do 32 jednostek samorządu terytorialnego.

To inwestycje na modernizacje i wyposażenie istniejących boisk i szatni, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy obiektach sportowych, infrastrukturę lekkoatletyczną oraz infrastrukturę sportową przy szkołach. – Wsparcie trafiło do 28 gmin i 4 powiatów. Są to gminy większe, ale też i małe, które nie poradziłby sobie bez wsparcia środków zewnętrznych. Robimy wszystko, aby w małych miejscowościach zmieniać infrastrukturę i aby miejsca te stawały się przyjazne meiszkańcom i turystom – mówił wicemarszałek.   

Pełna lista dofinansowanych projektów – w załączniku po prawej kolumnie strony. 

Lubuska Baza Turystyczna w 2023 r.

Celem Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury turystycznej w województwie lubuskim poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych. Program przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego województwa, co w konsekwencji podniesie jakość oferowanych usług turystycznych oraz doprowadzi do poprawy warunków do rozwoju turystyki.

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Lubuskiego może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 100 000 zł brutto na realizację zadań polegających m.in. na: budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury turystycznej, utworzeniu centrów informacji turystycznej, budowie lub modernizacji infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej, budowie, przebudowie lub modernizacji portów, marin lub przystani wodnych czy rewitalizacji, modernizacji i przystosowaniu historycznych i zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem na potrzeby turystów, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa.

W ramach tegorocznego naboru złożono 18 wniosków na kwotę dofinansowania 1.266.253,52 zł.  Ostatecznie 13 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma łącznie 800 000 zł  na dofinansowanie planowanych inwestycji. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na budowę przystani wodnych, małą infrastrukturę turystyczną budowę i modernizacje pomostów kąpielowych. – Mamy w regionie dużo jezior, jeśli chcemy, żeby ten potencjał turystyczny było mocno wykorzystany, musimy inwestować w poprawę infrastruktury turystycznej po to, aby przyciągać turystów, aby przyjeżdżali i zostawali na Ziemi Lubuskiej w okresie wakacji. Wsparcie otrzymał 1 powiat i 12 gmin – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.   

Pełna lista dofinansowanych projektów – w załączniku po prawej kolumnie strony.

700 tys. zł dla organizacji pozarządowych 

Przypomnijmy: w marcu 2023 r. zarząd województwa podzielił kwotę 700 tys. zł na 19 organizacji pozarządowych w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w formie wsparcia w 2023 roku zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” oraz w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.

W ramach Lubuskiej Bazy Sportowej dla organizacji pozarządowych wsparcie w łącznej kwocie 500 tys. zł otrzymało 15 zadań.  Na rozwój bazy turystycznej 4 organizacje pozarządowe otrzymały łącznie 200 tys. zł.    

Zobacz więcej tutaj 

Trzeba złożyć kupon, wówczas jest szansa, że się wygra 

Mirosław Glaz – dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL pogratulował wszystkim samorządowcom, którzy złożyli wnioski i otrzymali dofinansowanie. Tych, którym się nie udało, zachęcał, aby spróbowali za rok. – Cieszę się, że zarząd i radni województwa przeznaczyli środki na to, abyśmy mogli dofinansować bardzo dużo różnorodnych inwestycji. Cieszy nas, że możemy wspierać takie zadania. Część inwestycji realizowana jest etapowo. Tych zadań małych, drobnych jest bardzo dużo. Wspólnota samorządowa i wspieranie się jednostek samorządu terytorialnego i NGSów – myślę, że ten kierunek, który prowadzimy od wielu lat w województwie lubuskim jest bardzo dobrym kierunkiem. Jeżeli tych środków finansowanych pojawi się więcej i będziemy mogli wspierać więcej tych zadań, to będziemy bardzo zadowoleni – mówił dyrektor Mirosław Glaz.  

Samorządowcy dziękują za wsparcie

Izabela Mazurkiewicz-Kąkol – wójt Gminy Świdnica podziękowała zarządowi województwa i radnym za to, że udało się uzyskać dotację. – Dla takich małych gmin jest to bardzo istotne. Bez jakiegokolwiek wsparcia zewnętrznego nie jesteśmy sami finansować wszystkich zadań. Grosz do grosza pozwala na to, aby można przeznaczać te środki i budować małą społeczność lokalną i tworzyć piękne miejsca w regionie. Za to w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców z całego serca dziękuję – mówiła wójt Gminy Świdnica.  

Słowa podziękowania za otrzymane dotacje w stronę zarządu i radnych województwa skierował Zbigniew Woch – wójt Gminy Skąpe. – Dziękuję za to, że władze województwa dostrzegają potrzeby małych gmin. Jestem szczęściarzem, bo w większości te kupony, które składamy są skuteczne. Jestem przekonany, że to kwestia świetnie złożonych wniosków  – mówi wójt Gminy Skąpe.

W tym roku otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Ołobok. To już trzecia dotacja w gminie w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej. Najpierw dofinansowanie przeznaczone zostało na pomost w m. Niesłysz, kolejna dotacja na szatnię w Pałcku. Teraz powstanie boisko wielofunkcyjne w Ołoboku.

Bogusław Kierus – starosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego podkreślał, że powiat buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Zwierzynie. Dopełnieniem tej inwestycji będzie budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19×26 m – do koszykówki, siatkówki, tenisa, badmintona. – W placówce będzie mieszkało 14 dzieci – chcemy pomóc im i w pewien sposób wspomóc wychowawców. Cel, jaki przyświeca powstaniu tego boiska, to integracja społeczności lokalnej. W pobliżu ośrodka znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza 40 dzieci. To boisko będzie otwarte i udostępnione dla wszystkich mieszkańców, w pobliżu jest osiedle mieszkaniowe. Będzie to miejsce integracji mieszkańców Zwierzyna – zapewniał starosta. 

Lubuskie zabytki odzyskają blask

Na zabytki radni województwa zdecydowali zwiększyć kwotę z 1,2 mln zł na 1,4  mln zł w związku z dużym zainteresowaniem na prace konserwatorskie. W ramach naboru wpłynęło 57 wniosków, dotacje na zabezpieczenie przed degradacją zabytków otrzymało 37 podmiotów. (Zobacz więcej tutaj) .

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20334/jest-wsparcie-na-baze-sportowa-turystyczna-i-zabytki–

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego