Posiedzenie Prezydium Nr 1/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim – Lubuski Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Prezydium Nr 1/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie tematów obrad posiedzenia plenarnego Nr 2/2022 WRDS w województwie lubuskim zaplanowanego na 30 czerwca 2022 r.
  4. Ustalenie planu prac WRDS w województwie lubuskim na II półrocze 2022 r., w tym tematów kolejnych obrad.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/18820/-posiedzenie-prezydium-nr-12022-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolec

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego