Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy bez siedziby? Samorząd apeluje do prezydenta miasta – Lubuski Urząd Marszałkowski

Konferencja prasowa ws. budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Fot: Paweł Wańczko
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze od 30 lat dzierżawi od miasta budynek przy ul. Dąbrówki. Czy otrzyma go na własność? Lubuski samorząd oczekuje decyzji od prezydenta J. Kubickiego.

Zarząd województwa przekazał stanowisko w sprawie ośrodka pod obrady sejmiku, które odbędą się za tydzień.

„Prezydent miasta powinien wspierać ośrodek, a nie utrudniać mu pracę”

Marszałek Elżbieta Anna Polak argumentuje, dlaczego istnienie WOMP-u jest ważne dla regionu i mieszkańców województwa. – Ten ośrodek przede wszystkim służy mieszkańcom Zielonej Góry i podregionu zielonogórskiego. Wykonaliśmy, również dzięki znakomitemu personelowi w tej jednostce, modernizację i rewitalizację budynku. Powstały nowe gabinety, rehabilitacja. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy podejmuje też wyzwania niezwiązane z działalnością statutową. Nie ogranicza tej działalności, a wręcz przeciwnie – rozszerza ją o programy profilaktyczne, np. w zakresie rehabilitacji. Uważam, że jest bardzo ważną jednostką ochrony zdrowia, która powinna nadal funkcjonować i którą prezydent miasta powinien wspierać, a nie utrudniać jej realizację zadań – mówi marszałek. – Dlatego ten apel, z uprzejmą prośbą, kierujemy dzisiaj do prezydenta Zielonej Góry.

Rozmowy o przyszłości ośrodka, prowadzone od 2010 roku, zatrzymały się na etapie pisemnego kontaktu z władzami Zielonej Góry [szczegóły w załączonym pliku]: – W ciągu tych wielu lat mamy już bardzo dużą korespondencję z różnymi prezydentami. Ostatnio z prezydentem Januszem Kubickim, chociaż trudno to nazwać korespondencją, bo jest to raczej jednostronne wysyłanie próśb, wniosków, błagalnych listów, niestety bez odpowiedzi – przypomina Elżbieta Anna Polak.

„Czas nam się kończy”

– Ja osobiście w 2014 roku byłam u pana prezydenta. Oczywiście nie padły konkretne deklaracje dotyczące nieruchomości, ale prezydent był przychylny koncepcji przekazania budynku na własność WOMP-u. Powiedział jednak: „pani dyrektor, do 2023 roku mamy jeszcze sporo czasu”. A jak państwo widzicie, ten czas nam się kończy i teraz nie wiemy, czy dalej będziemy funkcjonować – mówi o sytuacji ośrodka jego dyrektor, lek. med. Bożenna Telec. – Pani marszałek proponowała nawet zamianę budynku na ulicy Chopina, gdzie mieści się hala sportowa, na budynek WOMP-u przy ulicy Dąbrówki. Ale nasze pisma nic nie dały. W związku z tym musieliśmy podjąć decyzję, by dostosować zakład opieki zdrowotnej do wymagań prawnych. Zrobiliśmy to za kwotę 975 tysięcy złotych, z tym że 75 proc. to środki unijne – wspomniała dyrektor.

Bożenna Telec również podkreśla, jak dużą rolę odgrywa Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w systemie lubuskiej ochrony zdrowia: – WOMP ma poradnię chorób zawodowych, rehabilitację. A wszyscy państwo wiedzą, jak długo czeka się na rehabilitację. Realizujemy dwa programy unijne – są one dla mieszkańców Zielonej Góry, ale i całego województwa lubuskiego. Wspomagamy ochronę zdrowia. Jeszcze jedną z ważniejszych spraw jest to, że WOMP jest jednostką akredytowaną. Poprzez wysokospecjalistyczną kadrę kształcimy lekarzy z całego województwa lubuskiego do specjalizacji z medycyny pracy – wylicza Bożenna Telec.

Rada Społeczna WOMP prosi radę miasta o wsparcie

Działania na rzecz przekazania budynku ośrodkowi podjęła także jego Rada Społeczna – organ doradczy, inicjujący i opiniujący wszystkie ważne kwestie związane z jednostką. Przewodniczy mu Ewa Jaske. – Od początku, kiedy zostałam przewodniczącą rady, bardzo często podczas naszych spotkań kwestia własności i dzierżawy tego budynku była poddawana dyskusjom. A już od 2015, 2016 roku zaczęło się to robić naprawdę pilne, bo wiemy wszyscy, ile czasu zajmują wszelkie procedury związane z pozyskaniem środków na rozwój, remonty, modernizację, infrastrukturę i wyposażenie rehabilitacji, która jest tak ważna w przypadku naszego ośrodka. W związku z tym 7 kwietnia podczas posiedzenia Rady Społecznej uznaliśmy, że konieczne jest wystosowanie apelu do rady miasta Zielona Góra. Postanowiliśmy wystosować apel popierający wniosek jednostki w kwestii przeniesienia własności budynku na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – wyjaśnia przewodnicząca Rady Społecznej WOMP.

Ochrona zdrowia jest priorytetem

Do prezydenta Janusza Kubickiego z prośbą o interwencję zwrócił się również poseł Waldemar Sługocki. Przypomniał inne samorządowe inwestycje w ochronę zdrowia, które także nie spotkały się z aprobatą włodarza miasta. – Pamiętam nasze apele o budowę komory hiperbarycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Też pan oponował, sugerował różne kwestie, które stały na drodze do wybudowania tej komory. Sugerował pan, że są to ataki polityczne. Dzisiaj komora hiperbaryczna działa, obsługuje Lubuszan – nie muszą wyjeżdżać do Poznania, Wrocławia, Szczecina czy innych ośrodków, mogą korzystać z zabiegów na miejscu – mówił poseł.

– Sprawy, które dotyczą naszych mieszkańców, są dla nas priorytetem. I mam nadzieję, panie prezydencie, że także ta sprawa będzie dla pana priorytetowa – apeluje parlamentarzysta do Janusza Kubickiego.

„Czas podejmować decyzję, to strategiczna sprawa”

W podobnym tonie wypowiedziała się dyrektor ośrodka: – 6 stycznia kończy się umowa dzierżawy, więc zostało pół roku. Właściciel budynku, czyli pan prezydent Janusz Kubicki do tej pory, pomimo pism od 2010 roku, nie powiedział ani „tak”, ani „nie”. Powiedział, że mamy jeszcze trochę czasu. Siedziba WOMP-u to budynek użyteczności publicznej, w który zostało zainwestowanych sporo pieniędzy budżetowych, który służy nie tylko województwu, ale i Zielonej Górze. Panie prezydencie, liczymy na to, że już jest czas, żeby podejmować decyzję, bo nie wiemy, czy mamy się wyprowadzać. Pan prezydent na pewno podejmie konkretną decyzję dla dobra pracowników, dla dobra jednostki, ochrony zdrowia pracujących w Zielonej Górze i województwie. To jest strategiczna sprawa – mówi Bożenna Telec.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy powstał z przekształcenia tzw. przemysłowej służby zdrowia. W 1993 r. przemysłowa służba zdrowia podpisała dwie umowy na 30 lat. Czynsz dzierżawny został opłacony z góry.

WOMP nie jest jedyną instytucją województwa, która działa na terenie miasta. – To w naszych budynkach samorządowych dzieje się kultura. To samorząd wojewódzki prowadzi filharmonię, Teatr Lubuski, Muzeum Ziemi Lubuskiej, bibliotekę wojewódzką i miejską, Centrum Kreatywnej Kultury. Lista jest bardzo długa. Pomimo tego, że samorząd wojewódzki w swoim budżecie ma na wydatki połowę tego, co miasto Zielona Góra, to nie skąpi środków finansowych, bo wie, jak ważne jest prowadzenie tych instytucji – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/18823/wojewodzki-osrodek-medycyny-pracy-bez-siedziby-samorzad-apeluje-

Obrazek domyślny
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego