Oferta Słubickiego Towarzystwa Muzycznego w Słubicach – Lubuski Urząd Marszałkowski

Słubickie Towarzystwo Słubickie z siedzibą w Słubicach złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę pn. „Edukacja dla przyrody pogranicza” w dniach 9 -30 lipca br. na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Stowarzyszenie planuje zorganizowanie 5-dniowych warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat z regionu słubickiego i z Frankfurtu. W ramach zadania dzieci będą m.in. obserwować ornitofaunę, odwiedzą rezerwat przyrody „Dolina Postomii”, omówiona zostanie historia lodowca na terenie naszego województwa. Ponadto poznają zwierzęta gospodarcze, gatunki roślin i ich anatomię. W warsztatach przewidziany jest udział 30 dzieci.
 
Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 4 525,00 zł.
 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/18832/oferta-slubickiego-towarzystwa-muzycznego-w-slubicach

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego