Komitet Sterujący jednogłośnie za rozbudową Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Szpital zyska Pawilon Rehabilitacyjny – Lubuski Urząd Marszałkowski

Głównym celem projektu jest rozbudowa Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie o Pawilon Rehabilitacyjny, który pozwoli na zwiększenie liczby świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych obecnie w jednostce oraz poszerzenie tych świadczeń o pacjentów z niewydolnościami wynikającymi z przejścia COVID-19

Fot: LCO/Wizualizacja
Decyzję o rozbudowie LCO podjęto we wtorek na posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak.

We wtorek, 21 czerwca 2022 r. członkowie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia jednogłośnie opowiedzieli się za projektem Lubuskiego Centrum Ortopedii sp. z o.o. im. Lecha Wierusza w Świebodzinie pn. „Rozbudowa LCO o Pawilon Rehabilitacyjny”.

Głównym celem projektu jest rozbudowa Centrum o Pawilon Rehabilitacyjny, który pozwoli na zwiększenie liczby świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych obecnie w jednostce oraz poszerzenie tych świadczeń o pacjentów z niewydolnościami wynikającymi z przejścia COVID-19. Dotyczy to zarówno opieki stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej.

Całkowita wartość zadania to 26 mln zł, z czego koszty kwalifikowalne stanowi kwota 22,4 mln zł, a planowane wsparcie UE to 10,3 mln zł.

Powstanie budynek o powierzchni 3000 m kw.

W ramach projektu powstanie budynek o powierzchni ok. 3000 m kw., w którym zlokalizowane zostaną:

  • oddział fizjoterapii umieszczony na parterze budynku,
  • sale pacjentów oddziału rehabilitacji na I kondygnacji,
  • gabinety lekarskie i medyczne wraz z częścią socjalno-bytową na II kondygnacji.

Budynek wyposażony zostanie w wewnętrzne ciągi komunikacyjne dostosowane do osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się i przemieszczaniem. Oddziały zostaną doposażone w sprzęt medyczny.

Teren wokół nowego Pawilonu wypięknieje

Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałego Pawilonu. Wyburzony zostanie ciąg garaży znajdujący się w bliskiej odległości od budynku, przebudowany zostanie parking szpitalny. Wykonane zostaną nowe chodniki, trawniki i tereny zielone otaczające Pawilon. Wykonanie tych prac będzie kosztem niekwalifikowanym.

Pawilon w szczegółach: od holu po letni ogród na dachu

Na poziomie 0 znajdować się będą główne wejście, hol połączony z recepcją i sekretariatem oddziałów, z którego dostępne będą windy, klatka schodowa oraz pomieszczenia socjalne dla personelu, przebieralnie z prysznicami i WC dla pacjentów (przystosowane do osób niepełnosprawnych). Główną część kondygnacji zajmować będą sale fizjoterapeutyczne służące do ćwiczeń, rehabilitacji czynnej i biernej. Sale rehabilitacyjne zostaną wyposażone m.in. w nowe stacjonarne rowery, bieżnie, urządzenia do ćwiczeń czynnych i biernych, urządzenia typu BIODEX.

Na I piętrze będą znajdowały się Oddział Rehabilitacji tj. 25 sal dla pacjentów (każda 2-osobowa) wraz z węzłami sanitarnymi, dyżurki lekarskie, pielęgniarskie i pomieszczenia socjalne personelu (szatnia, jadalnia, łazienka). W zamierzeniu 50 łóżek zostanie podzielonych dla następujących grup pacjentów: 30 łóżek na potrzeby rehabilitacji pooperacyjnej ortopedycznej, 10 dla rehabilitacji ogólnoustrojowej i 10 dla rehabilitacji pocovidowej. W razie większego zapotrzebowania na rehabilitację pocovidową ww. podział może zostać zmieniony a liczba łóżek na ten typ wsparcia może zostać zwiększona kosztem pozostałych grup.

Poziomy +2 wypełnią gabinety lekarskie i medyczne wraz z częścią socjalno-bytową. Powstanie tam również strefa wypoczynku dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji oraz letni ogród, który zajmie część dachu budynku.

Z unijnym wsparciem – dla zdrowia Lubuszan

Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie jest placówką o znaczeniu regionalnym. Realizacja wsparcia w tego rodzaju placówce gwarantuje, że ze środków z UE korzystać będzie większa liczba pacjentów. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Lubuskim Programie Ochrony Zdrowia 2030.

Zgodnie z celami funduszu wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU), inwestycja wpisuje się w te cele. A dotyczą one rozszerzenia zakresu środków reagowania kryzysowego i kryzysowych środków naprawczych zapewnianych w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa.

Konieczność rozbudowy wynika przede wszystkim z konieczności poprawienia dostępności do świadczeń gwarantowanych zabiegowych w zakresie leczenia szpitalnego w powiecie świebodzińskim oraz w  województwie lubuskim, skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne. Powstanie Pawilonu Rehabilitacyjnego w istotny sposób wpłynie na poprawę zapewnienia świadczeń rehabilitacyjnych związanych zarówno z osobami po zabiegach ortopedycznych, ogólnoustrojowych i pocovidowych.

Inwestycja będzie realizowana w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 (Działanie 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU).

   

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/18829/lubuskiego-centrum-ortopedii-w-swiebodzinie-zyska-pawilon-rehabi

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego