POLICJANCI BRALI UDZIAŁ W KONFERENCJI „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW” – Policja Zielona Góra

POLICJANCI BRALI UDZIAŁ W KONFERENCJI „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW”

Data publikacji 22.06.2022

Zielonogórskie policjantki z Zespołu Komunikacji Społecznej, policjanci z Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi wzięli wczoraj (21.06) udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa seniorów, organizowanej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach realizacji projektu: „Prawo do życia w świecie bez przemocy”.

21 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów” poświęcona różnym aspektom bezpieczeństwa seniorów. Głównym organizatorem wydarzenia był Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Konferencja jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Policjantki podczas swoich konferencyjnych wystąpień skupiły się na dwóch tematach –  przeciwdziałania oszustwom i kradzieżom na szkodę seniorów oraz skali przemocy wobec seniorów odzwierciedlonej w statystykach dotyczących Procedury Niebieskiej Karty oraz postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o przestępstwo z artykułu 207 kodeksu karnego (przemoc domowa).

Głównymi z konferencyjnych wniosków były: podkreślenie istoty interdyscyplinarności i współdziałania instytucji w pomaganiu seniorom oraz przypomnienie, że skuteczna pomoc seniorom doznającym przemocy możliwa jest jedynie kiedy świadkowie takich działań skutecznie powiadomią o tym instytucje powołane do wszczęcia odpowiednich procedur.   

Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze: https://zielona-gora.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/42021,POLICJANCI-BRALI-UDZIAL-W-KONFERENCJI-PRZECIWDZIALANIE-PRZEMOCY-WOBEC-SENIOROW.html

Obrazek domyślny
Policja Zielona Góra