Konkurs na projekt pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej rozstrzygnięty. – UM Zielona Góra

Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego dokonała wyboru projektu pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Posiedzenie odbyło się w dniu 21.06.2022 w Biurze Wystaw Artystycznych. 
 

 
 
 
W regulaminowym terminie złożono 10 prac konkursowych. W dniu 21.06.2022 r. komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Małgorzaty Gośniowskiej-Koli – prezes stowarzyszenia Huta Pieniacka dokonała wyboru trzech prac zwycięskich.
 
I nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji w celu wykonania szczegółowego opracowania projektu realizacyjnego otrzymuje Barbara Getter oraz Andrzej Getter z Krakowa.

 

II nagrodę otrzymuje zespół Ewa Nitoń i Marcin Smosna z Krakowa.

 

III nagrodę otrzymuje Tadeusz Dobosz z Zielonej Góry.
 

 
Termin planowanego odsłonięcia pomnika to 11.07.2023 r. Pomnik zostanie usytuowany na Placu Słowiańskim w Zielonej Górze.

Obrazek domyślny
Urząd Miasta Zielona Góra