Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Zabytki, sport i turystyka! Podpisano kolejnych 5 umów - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Zabytki, sport i turystyka! Podpisano kolejnych 5 umów – Lubuski Urząd Marszałkowski

W środę, 17 maja 2023 r.w Zajeździe we Młynie w Lubięcinie zostały podpisane kolejne umowy na dofinansowania w ramach programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna oraz dotacje na lubuskie zabytki.

W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek wojwództwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Andrzej Ziarek – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL, Małgorzata Paluch-Słowińska – Radna Województwa Lubuskiego oraz przedstawiciele samorządów i parafii.

Dofinansowania otrzymały:

  • Powiat Nowosolski w wysokości 35 tys. zł na modernizację oświetlenia w budynku sali sportowej A w hali sportowo-widowiskowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
  • Gmina Nowa Sól w wysokości 70 tys. zł na przebudowę placu zabaw w miejscowości Stara Wieś.

Program inwestycyjny „Lubuska Baza Sportowa” ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi infrastruktury sportowej w naszym regionie. Inicjatywa przyczyni się do rozwoju lubuskiej bazy, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy warunków treningowych sportowców. Projekt pozwoli też na masowe uprawianie sportu i jednocześnie służyć będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Celem Programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury turystycznej w województwie lubuskim poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych. Program przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego województwa, co w konsekwencji podniesie jakość oferowanych usług turystycznych oraz doprowadzi do poprawy warunków do rozwoju turystyki.

Dotacje na odnowę zabytków przyznano:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie otrzymała wsparcie w wysokości 30 tys. zł. W Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła – korpus nawowy.

Kościół odegrał istotną rolę w dziejach miasta Kożuchów. W krypcie kościoła pochowani zostali dwaj książęta piastowscy Henryk IX i Henryk XI. Posiada wyjątkowo cenne barokowe wyposażenie. Zbudowany został ok. połowy XIII w. Odbudowany po pożarze w 1554 r.  

Do Parafii Rzym.-Katol. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Lubięcinie trafiło wsparcie w wysokości 60 tys. zł. Prace w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie mają na celu poprawę stanu zachowania obiektu. Kościół powstał w 1747 r. Kościół jako najstarszy zabytek w okolicy jest cenny pod względem artystycznym, historycznym jako świadek historii miejscowości oraz jako cel wycieczek turystycznych.

Gmina Kożuchów otrzymała dotację w wysokości 45 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na remont kaplicy nr 13 w lapidarium rzeźby nagrobnej w Kożuchowie. Dawny cmentarz pw. św. Trójcy w Kożuchowie zastał założony w 1634 r. Obecnie stanowi lapidarium rzeźby nagrobnej. Dawny cmentarz jest jednym z najważniejszych zabytków w Gminie Kożuchów, posiadającym niezwykle cenny zbiór sztuki sepulkralnej z XVII i XVIII w.

W tym roku na zadania dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy lubuskich zabytkach wsparcie otzryma 37 podmiotów na łączną kwotę 1,4 mln zł. 

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20521/zabytki-sport-i-turystyka-podpisano-kolejnych-5-umow–

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego