Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
O profilaktyce i przeciwdziałaniu uzależnieniom - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

O profilaktyce i przeciwdziałaniu uzależnieniom – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Zdzisław Haczek/Lubuskie.pl
W środę, 18 maja 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem seminarium było przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi specjalistycznym służbom pracującym w obszarach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i osobom uzależnionym.

Była to okazja do przeglądu aktualnych działań i rekomendacji w zakresie nałożonych  na gminę zadań  w obszarze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z tego zakresu realizowanych przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, które zaprezentował ekspert ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Krajowego Centrum  Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z realizacją procedury Niebieskiej Karty przez lubuską Policję. Na koniec został poruszony temat alkoholizmu kobiet w kontekście autorskiego projektu internetowego pt. „Alfabet (szczęśliwej?) Alkoholiczki”.

Seminarium finansowane było ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030.

Seminarium otworzył – w imieniu wicemarszałka Łukasza Poryckiego – dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL Mirosław Glaz, a prowadził Andrzej Ziarek – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL.

 

 

PROGRAM

seminarium nt. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych

Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7

Zielona Góra, 18 maja 2023 roku

 

9.30

10.00

Rejestracja uczestników

10.00

10.05

Otwarcie seminarium

10.05

10.20

Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie samorządu lokalnego. Dobre praktyki – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wielkopolskim – Tomasz Manikowski

10.20

11.15

Funkcjonowanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle nowelizacji przepisów prawa oraz rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dla gmin na rok 2023 Ekspert ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sylwester Lewandowski

11.15

12.00

Realizacja procedury Niebieskiej Karty przez lubuską Policję
– wojewódzki koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – nadkomisarz Justyna Ławreszuk

 

12.00

12.15

Przerwa kawowa

12.15

13.00

Alkoholizm kobiet w kontekście autorskiego projektu internetowego pt. „Alfabet (szczęśliwej?) Alkoholiczki”. Debata z udziałem Pań goszczących w programie „Alfabet (szczęśliwej?) Alkoholiczki”
– Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, terapeuta uzależnień – Leszek Pieńczak

13.00

13.15

Pytania do ekspertów

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20529/o-profilaktyce-i-przeciwdzialaniu-uzaleznieniom-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego