Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Nowe szanse dla "Ogrodnika" - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Nowe szanse dla „Ogrodnika” – UM Gorzów Wielkopolski

Gorzowski Zespół Szkół Ogrodniczych staje przed szansą rozwoju. Przejęcie przez ministerstwo rolnictwa zapewni szkole stabilizację funkcjonowania i pozwoli na rozwój kształcenia w kierunkach ważnych dla rolnictwa i branż związanych z rolnictwem.

Od roku prowadziliśmy rozmowy z ministerstwem rolnictwa na temat przekazania Zespołu Szkół Ogrodniczych do prowadzenia przez to ministerstwo. Dwa tygodnie temu otrzymaliśmy aprobatę dla naszego wniosku. W ubiegłym tygodniu gościliśmy przedstawicieli ministerstwa rolnictwa na wizji lokalnej. I dzisiaj już możemy przekazać bardzo dobrą wiadomość – Zespół Szkół Ogrodniczych stanie się szkołą prowadzoną przez ministerstwo. Wspierała nas w tych rozmowach pani poseł Elżbieta Rafalska, służyła pomocą merytoryczną i jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo bez jej aktywności tego projektu by nie było – powiedział Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. 

Jest to bardzo istotne, bo ministerstwo ma dużo większe możliwości wpływu na rozwój tej szkoły,  na jej finansowanie, na rozwój nowych kierunków kształcenia i na poprawę infrastruktury samej szkoły – dodał. 

Na najbliższej sesji rady miasta prezydent przedstawi radnym projekt odpowiedniej uchwały o intencji przekazania szkoły ministerstwu i poprosi radnych o jej poparcie. 

Miasto wystąpiło do wicepremiera Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa, z wnioskiem o przejęcie Zespołu Szkół Ogrodniczych. Prezydent Gorzowa uzasadniał to większymi szansami rozwojowymi, tym, że kierunki, które są realizowane w tym zespole szkół, spełniają wszystkie wymagania, które stawia ministerstwo rolnictwa, jeżeli tego typu szkoły branżowe prowadzi. Prezydent Wójcicki zwrócił się o poparcie tego wniosku, co też zrobiłam – powiedziała Elżbieta Rafalska, poseł do Parlamentu Europejskiego.  

Najważniejsze jest to, że szkoła jest niezwykle przyszłościowa, że można w niej będzie rozwijać różne, ważne dla rolnictwa kierunki. Przed przejęciem szkoły konieczne będą do spełnienia procedury i wymagania, które resort rolnictwa stawia – dodała. 

Te wymagania to uchwała Rady Powiatu, którym jest również miasto Gorzów, a następnie porozumienie zawarte pomiędzy miastem a ministerstwem rolnictwa. Ministerstwo musi też otrzymać wycenę kosztów utrzymania, dotychczas realizowanych z subwencji oświatowej. Wtedy może uwzględnić przejęcie szkoły i jej finansowanie w swoim kolejnym budżecie. Dzięki temu ministerstwo będzie mogło zaangażować się we wsparcie finansowe, inwestycyjne i programowe. 

Myślę, że jest to wspólny interes, nie tylko ministerstwa i gorzowskiego samorządu, ale przede wszystkim uczniów, przyszłych specjalistów w zawodach rolniczych – stwierdziła Elżbieta Rafalska. 

Szkoła może zostać przejęta przez ministerstwo nie wcześniej niż w styczniu 2024 roku. Teraz już trwa rok szkolny i w jego trakcie przejęcie jest niemożliwe, nie można też szkoły przenieść w trakcie trwającego roku budżetowego. Realnym terminem jest więc styczeń 2024. 

Wiesław Ciepiela
Wydział Promocji i Informacji

Fot. Bartłomiej Nowosielski 

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/nowe-szanse-dla-ogrodnika.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski