Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Lubuski Sejmik Seniorów zakończył kadencję - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Lubuski Sejmik Seniorów zakończył kadencję – Lubuski Urząd Marszałkowski

Radni Lubuskiego Sejmiku Seniorów drugiej kadencji

Fot: Marek Pych
22 maja 2023 r. odbyła się VII sesja Lubuskiego Sejmiku Seniorów drugiej kadencji. Było to ostatnie posiedzenie Sejmiku seniorów.

Na mocy nowej ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Seniorów nie będzie już możliwe w takiej formule, jak dotychczas. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek oraz wicemarszałek Łukasz Porycki wręczyli seniorom podziękowania za udział w obradach. – Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zdiagnozować bieżące potrzeby seniorów oraz skutecznie realizować zadania na rzecz osób starszych. Życzymy powodzenia w realizacji w nowych i ambitnych zamierzeń, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  – czytamy w podziękowaniach skierowanych do Radnych Sejmiku Seniorów. 

Przewodniczący Wacław Maciuszonek podkreślał, że Lubuski Sejmik Seniorów bardzo dobrze funkcjonował, w miłej atmosferze. – Dziękuję za aktywność i wysiłek. Życzę zdrowia, bo ono jest najważniejsze, ale również aktywności, o której warto pamiętać – mówił przewodniczący.

W imieniu zarządu województwa glos zabrał wicemarszałek Łukasz Porycki. – Dziękuję za siedem bardzo owocnych spotkań. Mogliście Państwo zgłębić to, co ma do zaoferowania województwo lubuskie na rzecz seniorów. To nie tylko Lubuska Karta Seniora, która jest bardzo rozpoznawalna. To Lubuski Tydzień Seniora, wsparcie organizacji pozarządowych, Lubuska Społeczna Rada Seniorów, ale też nowość: Zielone Gospodarstwa Opiekuńcze, które są pilotażowym programem wspieranym przez Europejski Fundusz Społeczny. W nowej perspektywie finansowej będziemy bardzo mocno ten projekt rozszerzać. To jest bardzo dobre rozwiązanie, seniorzy są blisko natury, przebywają na świeżym powietrzu. To jest nowoczesny dom dziennego pobytu dla seniorów. Coś się zaczyna, coś się kończy. Wierzę głęboko, że nowe wyzwania będą okazją do spełnienia się w działalności na rzecz osób starszych w naszym województwie. Wierzę, że w nowym kształcie spotkamy się z większością z państwa – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

 – Wiek to tylko liczba. My nadal czujemy się młodzi – podkreślała Urszula Chudak, która przewodniczyła obradom.  

Zdrowie seniora

Tematem poniedziałkowych obrad był właśnie projekt dot. zielonych gospodarstw opiekuńczych oraz zdrowie osób starszych. Dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich z Zakładu Pielęgniarstwa, Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego mówiła o zdrowiu lubuskiego seniora w 2023 r. oraz o aktualnych wyzwaniach lekarzy i pacjentów. Podkreślała, że ze względu na starzenie się ludności w Europie, Polska jest w demograficznych tarapatach. Osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią w Unii Europejskiej 19,4 proc. całkowitej liczby ludności. A więc prawie co piąta osoba w UE ma 65 lat i więcej, co stanowi populację prawie 100 milionów ludzi. Na jedną osobę w wieku 65 lat lub więcej przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Jeszcze 20 lat temu na jedną osobę powyżej 65 roku życia przypadało około pięciu osób w wieku produkcyjnym.

W Lubuskiem w 2019 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem wyniósł 17,6 proc. W perspektywie do 2050 r. w Lubuskiem udział osób w tej grupie wiekowej wyniesie 32,9 proc. (w Polsce 32,7).  W 2019 r. najstarsi byli mieszkańcy trzech największych miast województwa: Nowej Soli (20,9 proc. osób w starszym wieku), Gorzowa Wlkp. (19,9 proc.) oraz Zielonej Góry (19,6 proc.).

– Przewiduje się, że w 2100 r. wskaźnik obciążenia społecznego wyniesie 57 proc. Prawie dwukrotnie więcej niż w 2019 r. (31 proc.)  Oznacza to, że na każda osobę w wieku 65 lat i więcej przypadać będzie mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym. Demografia jest nieubłagalna, sytuacja może być bardzo trudna. Człowiek jest delikatną istotą. Organizm narażony jest na szereg dolegliwości. Rejony świata z największą liczbą ludzi długowiecznych to Japonia i Anddora – mówiła dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich.  

Na koniec zaznaczyła, że najważniejsza jest jakość życia, chodzi po prostu o to, by być szczęśliwym. Warto pamiętać o zasadach zdrowego żywienia, ograniczaniu soli, nawadnianiu organizmu oraz aktywności .

Z kolei dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ, Instytut Socjologii mówił o tym, czy powinniśmy ufać sondażom oraz komu i do czego służą sondaże na pół roku przed wyborami.

Czym jest gospodarstwo opiekuńcze?

Informacje nt. projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” przedstawił dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jakub Piosik.

Jest to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego położenie w sąsiedztwie przyrody – lasów i łąk, ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz domowe zwierzęta. Podopieczni w gospodarstwach mają czuć się swobodnie, a zapewniane aktywności muszą być zgodne z ich preferencjami, oczekiwaniami i możliwościami.

Przed zrealizowaniem pomysłu odbyło się też wiele spotkań: rozmów z włodarzami, kierownikami ośrodków pomocy społecznej, mieszkańcami wsi i właścicielami gospodarstw w województwie lubuskim. Tzw. gospodarstwa opiekuńcze powstały w Trzcielu, Jordanowi i Nowym Żabnie.

Zostały powołane w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Na sesji obecni byli także: posłanka na Sejm RP Anita Kucharska-Dziedzic, senator Wadim Tyszkiewicz, sekretarz województwa Tomasz Wróblewski, Ewa Jaske – Dyrektorka Departamentu Ochrony Zdrowia, dyrektor Biura Sejmiku Andrzej Janecki oraz radna województwa Aleksandra Mrozek.

Na zakończenie wystąpił Odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Andrzej Bator w repertuarze „Melodie Świata”. Śpiewak podziękował obecnym, że pochylają się nad problemami seniorów.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20550/lubuski-sejmik-seniorow-zakonczyl-kadencje

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego