Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Lubuski Urząd Marszałkowski

odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 13:00.
Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.    Przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie Raportu o stanie województwa za rok 2022.

3.    Zaopiniowanie informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

4.    Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok.

5.    Przyjęcie protokołów nr 3/2023 z dnia 2.03.2023 r. i nr 4/2023 z dnia 13.04.2023 r.

6.    Sprawy różne.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20572/posiedzenie-komisji-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego