Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” – Lubuski Urząd Marszałkowski

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół”  z siedzibą w Kalsku złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci województwa lubuskiego poprzez organizację międzypowiatowego turnieju piłkarskiego dla dzieci” na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.
 
Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zadanie polega na organizacji międzypowiatowego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży wraz z towarzyszącymi atrakcjami. W turnieju udział wezmą min. 4 drużyny młodzieżowe z terenu powiatu zielonogórskiego i świebodzińskiego.
 
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 maja 2023 roku pozytywnie rozpatrzył ofertę Lubuskiego Klubu Sportowego „Sokół” z siedzibą w Kalsku i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 7 500,00 zł.
 
Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem na BIP

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20579/oferta-ludowego-zespolu-sportowego-sokol

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego