Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Dotacje na bazę sportową, turystyczną i projekty dla seniorów - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Dotacje na bazę sportową, turystyczną i projekty dla seniorów – Lubuski Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Łukasz Porycki oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych podpisali umowy na kolejne ważne projekty, jakie będą realizowane w naszym województwie.

Fot: Katrzyna Żmudzin
Wicemarszałek Łukasz Porycki oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych podpisali umowy na kolejne ważne projekty, które będą realizowane w naszym regionie.

W środę, 24 maja 2023 r. w Kalinowie (pow. świebodziński) podpisano 11 umów na dofinansowania w ramach programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna. Dotacje otrzymały także organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Łukasz Porycki oraz radny województwa Zbigniew Kołodziej.

Programy realizowane przez samorząd województwa Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna okazały się strzałem w „10”, czego dowodem jest duża ilość wniosków i podpisywanych umów. 

W ramach Lubuskiej Bazy Turystycznej wsparcie otrzymali: 

– powiat świebodziński – 50 tys. zł. na zadanie „Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych przy Pałacu w Przełazach”;

– gmina Skąpe – 90 tys. zł na budowę ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice.

Celem Programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury turystycznej w województwie lubuskim poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych. Program przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego województwa, co w konsekwencji podniesie jakość oferowanych usług turystycznych oraz doprowadzi do poprawy warunków do rozwoju turystyki.

Dotacje w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej: 

– gmina Skąpe – 95 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Ołobok,

– Stowarzyszenie Sportowe Zjednoczeni Lubrza – 20 tys. zł na zakup trybuny sportowej,

– Kalinowe Pole Club Kalinowo – 35 tys. zł.

Program inwestycyjny „Lubuska Baza Sportowa” ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi infrastruktury sportowej w naszym regionie. Inicjatywa przyczyni się do rozwoju lubuskiej bazy, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy warunków treningowych sportowców. Projekt pozwoli też na masowe uprawianie sportu i jednocześnie służyć będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Umowy podpisali także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Aktywni Razem” z siedzibą w Romanówku otrzymało 8 tys. zł na dwa zadania: organizację biegu o „Złotego Nenufara” oraz na działania związane z rozwojem i promocją twórczości artystycznej społeczności lokalnej;

– FUNDACJA PROJEKT PRZEŁAZY z siedzibą w Przełazach na zadanie „Zanim znikną – warsztaty fotografii architektonicznej pałaców i drewnianych kościołów lubuskich”. Kwota dofinansowania wynosi  4 tys. zł.

Projekty dla seniorów 

– Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Aktywni Razem” z siedzibą Romanówku otrzymało wsparcie w wysokości 8 tys. zł na aktywizację społeczną osób starszych;

– Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na zadanieAktywność lekarstwem na samotność seniora”.

– Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region KOZŁA będzie organizatorem zadania „Seniorada Regionu Kozła”. Na ten cel otrzymało 5 tys. zł z budżetu województwa. 

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20569/w-powiecie-swiebodzinskim-beda-inwestycje-w-turystyce-i-sporcie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego