Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Oferta Żarskiego Klubu Sportów Walki w Żarach - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Oferta Żarskiego Klubu Sportów Walki w Żarach – Lubuski Urząd Marszałkowski

Żarski Klub Sportów Walki, z siedzibą w Żarach, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Udział
w Igrzyskach Europejskich 2023 r.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu wyjazdu i udziału jednej zawodniczki Żarskiego Klubu Sportów Walki w III Igrzyskach Europejskich, które odbędą się w dniach 21.06.-02.07. 2023 roku w Krakowie. Igrzyska Europejskie to wielonarodowa impreza sportowa o globalnym zasięgu, dedykowana najlepszym zawodnikom Europy. Wnioskowana kwota finansowania zadania to koszt opłat startowych oraz pobytu na zawodach. 

 Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 maja br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Żarskiego Klubu Sportów Walki w Żarach i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 2 855,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.lubuskie.pl/189/4956/Oferta_Zarskiego_Klubu_Sportow_Walki_w_Zarach/#

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20585/oferta-zarskiego-klubu-sportow-walki-w-zarach

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego