Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Oferta Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Zielonej Górze - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Oferta Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Zielonej Górze – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zielonogórski Klub Sportowy, z siedzibą w Zielonej Górze, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Modernizacja sprzętu sportowego „Obstcel-dyscyplin (OCR)”.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zakupie toru przeszkód o nazwie „Obstacle training kit” dla zawodników sekcji pięcioboju nowoczesnego. Zakup sprzętu pozwoli na kompleksowe przygotowanie zawodników do konkurencji pięcioboju oraz organizacji imprez sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej. 

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 maja br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania
w wysokości 10 000,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.lubuskie.pl/189/4955/Oferta_Zielonogorskiego_Klubu_Sportowego_w_Zielonej_Gorze/

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20584/oferta-zielonogorskiego-klubu-sportowego-w-zielonej-gorze

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego