Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Raport o stanie województwa za rok 2022 - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Raport o stanie województwa za rok 2022 – Lubuski Urząd Marszałkowski

Radni Województwa Lubuskiego w trakcie posiedzeń komisji w dniach od 01 czerwca do 05 czerwca br. zaopiniują raport o stanie województwa za rok 2022.

Zgodnie z art. 34a ust. 4 – 8 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) nad raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Województwa Lubuskiego, przy czym:

a) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego SWL pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 500 osób;

b) zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa;

c) mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Sejmiku zgłoszenia;

d) liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie województwa za rok 2022

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20574/raport-o-stanie-wojewodztwa-za-rok-2022

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego