Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
To ważne wsparcie infrastruktury sportowej, turystycznej i lubuskich zabytków - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

To ważne wsparcie infrastruktury sportowej, turystycznej i lubuskich zabytków – Lubuski Urząd Marszałkowski

Kolejne umowy na Lubuską Bazę Sportową i Lubuską Bazę Turystyczną oraz dotacje na lubuskie zabytki

Fot: Departament Infrastruktury Społecznej
W piątek, 26 maja 2023 r. w Lubniewicach wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał kolejne umowy na dofinansowania w ramach programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna oraz dotacje na lubuskie zabytki.

Dofinansowania otrzymały:

  • Gmina Krzeszyce na budowę bieżni sportowej wraz ze skocznią do skoku w dal w Kołczynie

Kwota dotacji: 100.000 zł

  • Gmina Torzym na budowę kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w Torzymiu

Kwota dotacji: 90.000 zł

  • Gmina Lubniewice na modernizację pomostu na jeziorze Lubiąż

Kwota dotacji: 50.000 zł

Podpisano 5 umów na prace remontowo-konserwatorskie przy lubskich zabytkach  

Wykonane zostaną prace w kościele filialnym w Chartowie w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej – etap I. Na ten cel przyznano dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Lubniewicach pozyskała 10 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy marmurowej Chrzcielnicy.

Dotacja w wysokości 24.650 zł trafi do Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej w Lubniewicach. Zaplanowano konserwację płyty nagrobnej Johana Davida Wolframa i jego rodziny z elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach.

Natomiast dofinansowanie w wysokości  21.500 zł przeznaczone zostanie na pełną konserwację ołtarza wraz z rekonstrukcjami brakujących elementów oraz rekonstrukcją polichromii oraz złoceń z kościoła filialnego pw. św. Marii Magdaleny w Maszkowie.

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 27 tys. zł na remont budynku sportu i rekreacji – dawny „Stadion Wschodniomarchijski”.

W tym roku na zadania dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy lubuskich zabytkach wsparcie otrzyma 37 podmiotów na łączną kwotę 1,4 mln zł. 

W ramach Lubuskie Bazy Sportowej 32 gminy i powiaty otrzymały wsparcie w kwocie 2,5 mln zł m.in. na budowę bieżni, modernizacje boisk, modernizacje sali gimnastycznych. Lubuska Baza Turyystyczna to 18 dofinansowań do budowy m.in: ścieżek turystycznych, przystani wodnych, modernizacji pomostów.

Przypomnijmy, tym roku samorząd województwa realizuje pilotażowy konkurs wsparcia NGO w ramach programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna,  19 organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie na łączną kwotę 700 tys. zł. 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20593/to-wazne-wsparcie-infrastruktury-sportowej-turystycznej-i-lubusk

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego