PIERWSZY WEEKEND WINOBRANIA – PODSUMOWANIE – Policja Zielona Góra

PIERWSZY WEEKEND WINOBRANIA – PODSUMOWANIE

Data publikacji 05.09.2022

Pierwszy weekend Winobrania 2022 za nami. Każdego dnia o porządek podczas winobraniowych imprez dbało ponad 100 policjantów. Tradycyjnie do zabezpieczenia Dni Zielonej Góry kierowane są patrole przeznaczone tylko do tego zadania, a w zielonogórskiej komendzie działa Sztab Winobraniowy.

Za nami pierwszy winobraniowy weekend, podczas którego zielonogórscy policjanci jak co roku dbali o bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz gości. Było spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń kryminalnych związanych z Winobraniem jak również poważnych zakłóceń porządku. Policjantów w winobraniowych służbach wspierają w tym roku słuchacze Szkoły Policji w Katowicach, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji i Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz policjanci ruchu drogowego z komend powiatowych województwa lubuskiego. 

Główny sztab winobraniowy w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze działa już od soboty (03.09) od godzin porannych i pracuje niezależnie od dyżurnego jednostki. Część policyjnych patroli każdego dnia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników oraz zabezpieczenie imprez związanych z Winobraniem i ich pracę koordynuje właśnie  Winobraniowy Sztab. Natomiast dyżurny jednostki kieruje patrole do bieżącej obsługi zdarzeń na terenie miasta i powiatu.

Policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników jak co roku wspierają także inne służby, które delegują do pomocy swoich funkcjonariuszy. Wraz z policjantami współdziałają z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra, strażakami, Ratownikami ze Sztabu Ratownictwa Zielona Góra, Żandarmerią Wojskową oraz kadetami z klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.

Dotychczas policjanci nie otrzymali zawiadomień związanych z kradzieżami kieszonkowymi w rejonie imprez winobraniowych, jednakże nie zapominajmy, że czasem „okazja czyni złodzieja” i nie pozostawiajmy portfeli, telefonów czy torebek na straganach czy sklepowych ladach. Pamiętajmy także o ostrożności w restauracjach, pubach czy ogródkach, gdzie również mogą pojawić się kieszonkowcy czy osoby, które zwyczajnie będą chciały wykorzystać sprzyjającą sytuację. Bądźmy ostrożni we wszystkich tych miejscach gdzie panuje duży ruch i tłok, wszędzie tam, gdzie rozbawieni ludzie zapominają o ostrożności. Pamiętajmy, że w tłumie łatwiej jest się złodziejom ukryć i niepostrzeżenie działać.

Wszystkim świętującym Dni Zielonej Góry przypominamy też, że nie zmieniły się przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z których wynika, że alkohol możemy spożywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Zabezpieczenie „Winobrania„(pierwszy weekend):

ujawniono wykroczeń – 125

sporządzono wniosków o ukaranie do sądu – 9

nałożono mandatów karnych – 85

przeprowadzono  interwencji – 83

wylegitymowano – 214 osób

zatrzymane osoby poszukiwane – 5

nietrzeźwi odwiezieni do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 6 osób

kontrole pojazdów – 35

 

Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze: https://zielona-gora.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/42791,PIERWSZY-WEEKEND-WINOBRANIA-PODSUMOWANIE.html

Policja Zielona Góra
Policja Zielona Góra