Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik Sport Akademia Gorzów Wlkp.” w Gorzowie Wlkp. - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik Sport Akademia Gorzów Wlkp.” w Gorzowie Wlkp. – Lubuski Urząd Marszałkowski

Uczniowski Klub Sportowy „Chemik Sport Akademia Gorzów Wlkp.”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę
w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 listopada br. turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z powiatów gorzowskiego i zielonogórskiego. W zadaniu weźmie udział około 300 uczestników. Oferent z przyznanej dotacji zamierza pokryć koszty zakupu sprzętu sportowego, medali i pucharów oraz obsługi zawodów.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 05 czerwca br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik Sport Akademia Gorzów Wlkp.” w Gorzowie Wlkp. i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł.

Oferta zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.lubuskie.pl/189/4976/Oferta_Uczniowskiego_Klubu_Sportowego__E2_80_9EChemik_Sport_Akademia_Gorzow_Wlkp__E2_80_9D_w_Gorzowie_Wlkp/

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20656/oferta-uczniowskiego-klubu-sportowego-chemik-sport-akademia-gorz

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego