Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Szansa dla młodych lubuskich zapaśników! Konkurs ofert na prowadzenie treningów i udział w zawodach - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Szansa dla młodych lubuskich zapaśników! Konkurs ofert na prowadzenie treningów i udział w zawodach – Lubuski Urząd Marszałkowski

1 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Tym razem konkurs dotyczy zapasów.

Fot: pixabay.com
1 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Tym razem konkurs dotyczy zapasów.

Celem jest wybranie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania zmierzającego w szczególności do upowszechniania zapasów. Formą popularyzacji tej dyscypliny mają być zajęcia dla zawodników lubuskich klubów sportowych z różnych grup wiekowych: kadet, junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Konkurs ofert przewiduje również udział w zawodach zapaśniczych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, które byłyby dla województwa lubuskiego promocją poprzez sport. 

Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zadanie ma być ukończone nie później niż do 31 grudnia 2023 roku. Stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego poprzez poprawę ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 

Na upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych przeznaczona została kwota 50 tys. zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w terminie od 5 do 30 czerwca 2023 roku. Każda oferta powinna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie – www.lubuskie.engo.org.pl.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie bip.lubuskie.pl, w Generatorze eNGO – www.lubuskie.engo.org.pl oraz na stronie lubuskie.pl/wiadomosci/20641/otwarty_konkurs_ofert_w_obszarze_kultury_fizycznej__pn_upowszech.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20657/konkurs-ofert-na-treningi-i-udzial-w-zawodach-zapasniczych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego