Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: pixabay
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.5 Kształcenie zawodowe, Typ projektu: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Województwo Lubuskie działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.5 Kształcenie zawodowe, Typ projektu: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Szczegółowe zasady partnerstwa określa Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do ogłoszenia. 

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 7.06.2023 r. do 27.06.2023 r.

Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Wybór Partnera do projektu w ramach Działania 6.5 Kształcenie zawodowe, Typ projektu: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027” z dopiskiem: Nie otwierać do czasu zakończenia naboru.

Adres składania ofert: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (Kancelaria Ogólna)

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Tomasz Harkot t.harkot@lubuskie.pl  tel. 693 401 081

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie https://bip.lubuskie.pl/418/4977/Nabor_partnera_do_wspolnej_realizacji_projektu/

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20664/nabor-partnera-do-wspolnej-realizacji-projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego