Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Opiniowanie projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Opiniowanie projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w opiniowaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (SzOP FEWL 21-27).

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 jest dokumentem zawierającym informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania, uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów.

Aktualna robocza wersja dokumentu przeznaczonego do dalszych prac zawiera informacje nt. wszystkich Działań z wyłączeniem 1.1, 2.9, 6.1, 6.4, 6.5, 6.13 – dla tych Działań Szczegółowy Opis Priorytetów został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 maja 2023 r.

Opinie można zgłaszać do 21 czerwca 2023 roku na adres mailowy: opiniowanie.szopFEWL@rpo.lubuskie.pl. Opinie na temat projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu wypełnionym elektronicznie w wersji edytowalnej.

Zgłaszając opinię do dokumentu należy odnosić się do konkretnych zapisów (część dokumentu, numer strony). Wszelkie propozycje zgłaszane przez Państwa w trakcie opiniowania nie mogą być niezgodne albo wykraczać poza zapisy programu (wersja programu uchwalona przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przyjęta decyzją Komisji Europejskiej dostępna jest na stronie: Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027).

eSzOP jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie sugestie będą mogły być uwzględnione. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje nie zostało przełożonych do eSzOP, z uwagi na ograniczenia znakowe, ale będą one rozwinięte w kryteriach.

#FunduszeEuropejskie #PomocUE #FunduszeUnijne #FunduszeEuropejskiedlaWojewództwaLubuskiego

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20674/fundusze-europejskie-dla-lubuskiego-2021-2027-opiniowanie-projek

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego