Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Odra jest w stresie. Co zrobiliśmy na jej rzecz i co planujemy? - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Odra jest w stresie. Co zrobiliśmy na jej rzecz i co planujemy? – Lubuski Urząd Marszałkowski

Konferencja „Odra – cenny ekosystem w stresie” w Schwedt nad Odrą

Fot: Biuro Współpracy Zagranicznej UMWL
We wtorek, 6 czerwca 2023 r. w Schwedt nad Odrą odbyła się konferencja „Odra – cenny ekosystem w stresie”. Uczestnicy spotkania rozmawiali o rzece m.in. w kontekście ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego reprezentowali Artur Malec, dyrektor Departamentu Środowiska oraz Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Regiony nadodrzańskie potrafią ze sobą współpracować

Na początku konferencji głos w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego i marszałek Elżbiety Anny Polak zabrał dyrektor Radosław Brodzik. Podziękował za zaproszenie na spotkanie. W swoim wystąpieniu wskazał, że na początku katastrofy brakowało informacji, co się dzieje, jakie jest zagrożenie. Brakowało reakcji rządu i Wód Polskich. Następnie dyrektor przedstawił działania samorządu lubuskiego, m.in. powołanie zespołu ds. opracowania ekosystemu rzeki Odry. W jego skład wchodzi pięć nadodrzańskich województw: lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. Zespół jest podzielony na trzy grupy robocze: ds. monitoringu i badań, ds. rewitalizacji i ds. finansowania.

Lubuskie będzie nadal wspierać mieszkańców w ratowaniu Odry

– Samorząd to lokalna społeczność, a lokalna społeczność to samorząd. My, samorządowcy, jesteśmy najbliżej potrzeb, oczekiwań i nastrojów lokalnej społeczności. Dlatego chcemy być pośrednikiem nie tylko między organami decydującymi o wpływie na Odrę, ale również wszelkich wód. Nie tylko biernym pośrednikiem, ale ciałem wspierającym bardzo zdecydowanie i z determinacją. Zamierzamy to robić tak, jak od początku kryzysu na Odrze. Nasza pani marszałek, Elżbieta Anna Polak, z olbrzymią determinacją włączyła się w działania i skupiła wokół siebie pozostałe cztery nadodrzańskie województwa, wsłuchując się w głosy ludności, w głosy poszkodowanych mieszkańców, których życie z dnia na dzień zamieniło się w piekło, gdyż niejednokrotnie utrzymywali całe rodziny z pracy w dorzeczu Odry. W dalszym ciągu chcemy wspierać mieszkańców w realizacji celu zmierzającego do oczyszczenia całego ekosystemu Odry – powiedział dyrektor Artur Malec, biorący udział w polsko-niemieckim panelu dyskusyjnym.

– Odra nie jest ani czeska, ani polska, ani niemiecka. Odra jest dobrem ponadnarodowym, dobrem ludzkości. Zależy nam na tym, aby przygotować się do ewentualnego ponownego zatrucia. Staramy się wypracować konsensus. Jestem przekonany, że wypracujemy taki, który przyniesie wszystkim stronom zadowolenie – dodał dyrektor Departamentu Środowiska.

W konferencji w Schwedt nad Odrą uczestniczył również przewodniczący zespołu, prof. Krzysztof Lejcuś z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Mówił o potrzebie tworzenia polsko-niemieckich projektów na rzecz Odry.

Za aktywność i wspólne działania dziękowali Lubuskiemu i pozostałym regionom niemieccy ministrowie: Steffi Lemke – federalna minister środowiska oraz Axel Vogel – minister rolnictwa, środowiska i ochrony klimatu kraju związkowego Brandenburgia.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji ekologicznych z Polski i Niemiec, przedsiębiorcy oraz reprezentanci Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i polskiego rządu.

Celem zaangażowania Samorządu Województwa Lubuskiego w dyskusje o Odrze, właśnie takie jak podejmowana w Schwedt, jest to, aby zwrócić uwagę na rzekę, uwrażliwić na ewentualną kolejną katastrofę i wymóc między innymi na rządzie szereg rozwiązań, które mają poprawić jakość wody.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20671/co-zrobilismy-i-co-planujemy-na-rzecz-odry

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego