Bezrobocie zbliża się do 2% – UM Gorzów Wielkopolski

Stopa bezrobocia w Gorzowie kolejny raz spadła; z 2,3% w lipcu do 2,2% w sierpniu – i zbliża się do dwóch procent. Spadła również w powiecie gorzowskim (z 3,2 do 3,1%), a średnia województwa lubuskiego pozostała na niezmienionym poziomie 4,2% – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy.

Trzech na pięciu (58,7% – 754 osoby) bezrobotnych w Gorzowie to kobiety, co piąty (18,4% – 236) nie ukończył 30 lat, a prawie co trzeci (29,2% – 375) ukończył 50. rok życia.

Co trzeci (33,1% – 425 osób) zarejestrowany w PUP jest długotrwale bezrobotny, a co dziesiąty (13,3% – 171 osób) niepełnosprawny.

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła w lipcu 3,7%, natomiast w podregionie zielonogórskim 4,5%.

W sierpniu w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (8,1%), zielonogórskim ziemskim (7%) oraz wschowskim (6,6%), a najniższą w powiecie słubickim (2,1%), w Gorzowie Wlkp. (2,2%) oraz powiecie świebodzińskim (2,7%).

W sierpniu 2022 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 415 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 1 319 więcej jak w lipcu. Najwięcej w Gorzowie (952) i powiecie wschowskim (488).

Na koniec sierpnia 2022 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 15 324 bezrobotnych, w tym 8 860 kobiet, które stanowiły 57,8% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 135 osób (o 0,9%). W stosunku do sierpnia 2021 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 5 057 osób (o 24,8%).

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Fot. UM

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/bezrobocie-zbliza-sie-do-2.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski