20-lecie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – UM Gorzów Wielkopolski

W Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jubileusz 20-lecia był okazją do wyróżnienia osób, które zapisały się w kartach historii miasta. Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uhonorowani zostali: Stanisław Bach, Adam Migdalczyk i Albin Poleszczuk.

W gali uczestniczył przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski, który złożył gratulacje i życzenia wszystkim Członkom Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przekazał pozdrowienia od prezydenta miasta Jacka Wójcickiego.

W gali wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Izby oraz zagraniczni goście.

LOIIB zrzesza projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz wszystkie osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne na terenie województwa lubuskiego.

 

Biuro Rady Miasta

Fot. Lech Malinowski

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/20-lecie-lubuskiej-okregowej-izby-inzynierow-budownictwa.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski