Spotkanie inaugurujące działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – UM Gorzów Wielkopolski

21 września prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i wiceprezydent Małgorzata Domagała spotkali się z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołaną na kadencję 2022-2026. 

To ważna, dla spraw rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, grupa osób. Pomaga nam w projektowaniu przyjaznego miasta, jego dróg, komunikacji miejskiej, architektury, dba o prawa naszych mieszkańców z niepełnosprawnością – powiedział Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Jestem przekonany, że nowa rada dobrze zadba o interesy takich osób. Skład rady jest tego gwarancją – dodał prezydent Wójcicki.

Osoby, które weszły w skład powiatowej rady mają ogromne doświadczenie i jestem przekonana, że będzie ona bardzo aktywna – powiedziała wiceprezydent Małgorzata Domagała. 

Prezydent Jacek Wójcicki powołał radę 7 września br. W jej skład weszli: Tadeusz Karpiński z Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”, Marian Piaskowski ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sportu, Beata Piwowarska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Beata Kadziewicz z Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oraz Marlena Maryniak ze Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski. 

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, a do zakresu jej działania należy inspirowanie przedsięwzięć dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, realizacja praw osób z niepełnosprawnością, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, ocena realizacji tych programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.

Wiesław Ciepiela

fot. Bartłomiej Nowosielski

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/spotkanie-inaugurujace-dzialalnosc-powiatowej-spolecznej-rady-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski