Budowa północnej obwodnicy Gorzowa Wlkp. – zaproszenie na spotkanie informacyjne – UM Gorzów Wielkopolski

Zapraszamy do rozmów o północnej obwodnicy Gorzowa. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 4 października na godzinę 17.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.

Podczas spotkania zaprezentujemy m.in. założenia koncepcji programowo – przestrzennej dla całej obwodnicy, etapy realizacji inwestycji, program funkcjonalno – użytkowy dla I etapu inwestycji, planowany harmonogram prac, analizę wyników inwentaryzacji terenów zielonych. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania bardziej szczegółowych informacji nt. inwestycji.

W spotkaniu wezmą udział m.in.: Iwona Olek – zastępca prezydenta ds. gospodarki, Jacek Szymankiewicz – zastępca prezydenta ds. rozwoju, przedstawiciele wydziałów merytorycznie związanych z inwestycją, autor koncepcji programowo – przestrzennej oraz autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Anna Pękalska

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/budowa-polnocnej-obwodnicy-gorzowa-wlkp-zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski