Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Motocykle marki Honda - UOKiK - Lubuszanin

Motocykle marki Honda – UOKiK

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Honda wyprodukowanych w Japonii wykryto niewłaściwe ustawienia związane z zapisem danych, co może przyczyniać się do przedłużania procesu, a w konsekwencji doprowadzić do resetu modułu PGM-FI. W efekcie podczas użytkowania motocykla może dojść do odcięcia wtrysku paliwa i zatrzymania pracy silnika, powodując duże niebezpieczeństwo podczas jazdy motocyklem.

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Honda wyprodukowanych w Japonii:

  • GL1800DA, produkcja: od 04.12.2020 do 27.04.2022,
  • GL1800BD, produkcja: od 02.12.2020 do 08.06.2022,
  • CBR1000ST, produkcja: od 26.12.2019 do 10.06.2022,
  • CBR1000SP, produkcja: od 09.12.2019 do 12.07.2022,
  • NT1100D, produkcja: od 27.09.2021 do 14.06.2022,
  • CRF1100A/D, produkcja: od 09.09.2019 do 25.04.2022,
  • CRF1100D2/D4, produkcja: od 20.08.2019 do 31.05.2022,
  • CRF1100A2/A4, produkcja: od 20.08.2019 do 08.07.2021,

wykryto niewłaściwe ustawienia związane z zapisem danych, co może przyczyniać się do przedłużania procesu, a w konsekwencji doprowadzić do resetu modułu PGM-FI. W efekcie podczas użytkowania motocykla może dojść do odcięcia wtrysku paliwa i zatrzymania pracy silnika, powodując duże niebezpieczeństwo podczas jazdy motocyklem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 1 187 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze motocykli objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu wgrania nowego oprogramowania do komputera PGM-FI.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

UOKIK
UOKIK