Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Oferta Polskiego Związku Działkowców ROD Nowita w Zielonej Górze - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Oferta Polskiego Związku Działkowców ROD Nowita w Zielonej Górze – Lubuski Urząd Marszałkowski

Polski Związek Działkowców ROD „Nowita” w Zielonej Górze złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę pn. „Wymiana ogrodzenia ROD Nowita II etap” na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta ta wpisuje się w Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. i jest zgodna
z zadaniami budżetu Województwa. Zadanie polega na wymianie ogrodzenia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Jest to sprawa priorytetowa, ponieważ zniszczone, stare ogrodzenie jest nieszczelne i nie spełnia swojej roli. Do ogródków dostaje się dzika zwierzyna oraz dochodzi do licznych włamań. Dlatego wymiana co najmniej 150 mb ogrodzenia jest zasadne i celowe. Grupą docelową są działkowcy z Zielonej Góry oraz mieszkańcy Dolnego Śląska i woj. zachodniopomorskiego.
Całkowita wartość zadania publicznego wynosi 30 000,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji to 10.000,00 zł
W związku z tym, że oferta wpisuje się w cele Programu współpracy Województwa Lubuskiego”, a jej realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 16 czerwca 2023 roku pozytywnie rozpatrzył ofertę Polskiego Związku Działkowców ROD „Nowita” w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł.

Oferta na BIP znajduje się pod tym linkiem.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20793/oferta-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-rod-nowita-w-zielonej-gorze

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego