Spotkania dyskusyjne dobiegły już końca – UM Gorzów Wielkopolski

Możemy już podsumować decyzje, które podjęli mieszkańcy na spotkaniach dyskusyjnych. Dzięki ich chęci do zawierania kompromisów znamy już zadania do realizacji w aż 10 kategoriach. Na ten moment wiemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 będziemy realizować 47 zadań. O reszcie zdecyduje październikowe głosowanie.

Wybrane zadania

Już dziś mieszkańcy Wieprzyc, Zakanala, Piasków, Manhattanu, os. Słonecznego, Zamościa oraz Centrum wiedzą, które zadania zostaną zrealizowane. Podobnie jest w kategorii oświatowej. Tu również wnioskodawcy zawarli kompromis i dzięki wycofaniu dwóch wniosków stworzyli pakiet zadań i nie będą musieli brać udziału w rywalizacji podczas głosowania.

Wyjątkowa sytuacja miała miejsce na spotkaniu ogólnomiejskim. Dzięki obywatelskiej postawie i wycofaniu jednego z zadań przez jego wnioskodawczynię na tablicy zostało tylko jedno zadanie z kategorii zadań twardych. Tym samym pierwszy raz w gorzowskim BO o wyborze zadań w tej kategorii nie będzie decydowało głosowanie.

 

Zadania wybrane w kategorii ogólnomiejskiej:

zadanie twarde:

1.         Dirt Park w Parku Zacisze – parkowy tor do jazdy rowerem za 600 000,00 zł 

zadanie miękkie:

1.         Zawody ekstremalne Stunt po Gorzowsku – spot motoryzacyjny za 63 000,00 zł.

 

Łączna wartość zadań w tej kategorii: 663 000 zł

 

Zadania wybrane w kategorii oświatowej to:

 1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO nr 16 za 1 003 000,00 zł,
 2. Mural w SP 10 za  88 000,00 zł,
 3. Montaż wiaty rowerowej przy SP 10 za  83 500,00 zł.

Łączna wartość pakietu to: 1 174 500,00 zł.

Zadania wybrane podczas dotychczasowych spotkań rejonowych to:

 

W kategorii Wieprzyce:

 1. Oświetlenie ul. Saperów za 442 815,00 zł

 

W kategorii Zakanale:

 1. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Poznańskiej między ul. Bindera i ul. Kowalskiego za 52 500,00 zł
 2. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Poznańskiej za 52 500,00 zł
 3. Przebudowa odcinka ul. Dworskiej za 198 208,00 zł
 4. Wykonanie nawierzchni ul. Inowrocławskiej za 148 630,00 zł

 

Łączna wartość zadań to: 451 838 zł

 

W kategorii Piaski:

 1. Budowa ścieżki spacerowej od ul. Metziga do ul. Cegielskiego za 35 000,00 zł,
 2. Przebudowa drogi przy ul. Pirytowej za 220 408,00 zł,
 3. Wykonanie brakującego odcinka ścieżki prowadzącej z ul. Dowbora-Muśnickiego do SP21, Przedszkola nr 30, placu zabaw i siłowni plenerowej za 37 555,00 zł,
 4. Remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte oraz aranżacja terenów zielonych za  96 204,85 zł (zadanie podzielne, wybrane w ograniczonym zakresie),
 5. Bezpieczna strefa zamieszkania przy ul. Bohaterów Westerplatte za 65 129,00 zł,
 6. Wykonanie nasadzeń drzew zacieniających plac zabaw przy ul. Kilińskiego za 8 750,00 zł.

Łączna wartość zadań to: 463 045,85 zł

 

W kategorii Manhattan:

 1. Remont chodnika przy parkingu naprzeciw budynku przy ul. Sucharskiego za 101 844,00 zł
 2. Wykonanie nasadzeń drzew ul. Sosabowskiego za 11 049,00 zł
 3. Wykonanie nasadzeń drzew w Parku Górczyńskim za 52 500,00 zł
 4. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Szarych Szeregów za 36 872,00 zł
 5. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego za 167 444,00 zł
 6. Bezpieczne przejście przy ul. Starzyńskiego – etap I za 30 055,00 zł
 7. Budowa chodników przy ul. Zielona Kotlina za 50 000,00 zł.

 

Łączna wartość zadań to 449 764 zł.

 

W kategorii os. Słoneczne:

 1. Święto ulicy Słonecznej (zadanie miękkie) za 23 000,00 zł
 2. Remont chodnika i schodów wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Słonecznej za 37 919,00 zł
 3. Wykonanie nasadzeń drzew przy Alei 11 Listopada w pasie rozdziału za 51 600,00 zł
 4. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy altance śmietnikowej przy ul. Słonecznej za 29 200,00 zł
 5. Zielono przy ul. Gwiaździstej za 5 160 zł (zadanie podzielne, wybrane w ograniczonym zakresie)
 6. Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego przy ul. Gwiaździstej za 15 000,00 zł
 7. Remont chodnika obok bloku przy ul. Gwiaździstej 20 za 34 625,00 zł
 8. Remont jezdni ul. Ikara – II etap za 266 458,00 zł

 

Łączna wartość zadań to 462 962 zł.

 

W kategorii Zamoście:

 1. Nasadzenie drzew przy ul. Wawrzyniaka za 15 200,00 zł, 
 2. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na rogach ul. Przemysłowej za 23 500,00 zł,️ 
 3. Przebudowa ul. Klonowej za 250 060,00 zł, 
 4. Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Spokojnej za 37 000,00 zł, 
 5. Nasadzenia drzew w pasach dróg publicznych na Zawarciu za 17 500,00 zł. 

 

Łączna wartość zadań to 343 260 zł. 

 

W kategorii Centrum

 • Nowe nasadzenia drzew w rejonie skrzyżowania ul. Krzywoustego i Chrobrego za       18 000,00 zł 
 • Odtworzenie zieleni przyulicznej w rejonie Centrum (Odtworzenie żywopłotu przy ul. Mickiewicza, Zagospodarowanie skrzyżowania przy ul. Dąbrowskiego i ul. Borowskiego) ograniczone do kwoty 72 745,42 zł 
 • Rekultywacja rozjeżdżonych przez samochody trawników wzdłuż Placu Grunwaldzkiego przy ul. Jagiellończyka za 27 404,00 zł 
 • Remont, przebudowa chodnika przy ul. 30 Stycznia za 232 138,00 zł 
 • Wykonanie nasadzeń przy ul. Roosevelta (35 drzew – 7 = 28 drzew) ograniczone do kwoty 51 800 zł 
 • Montaż wiaty rowerowej pod Askaną za 53 000,00 zł 
 • Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego za 8 500,00 zł. 

 

Łączna wartość zadań to 463 587,42 zł.  

 

W kategorii Górczyn

 1. Budowa parkingów z płyt ażurowych, chodnika oraz wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Grabskiego 356.686,00 zł
 2. Wykonanie nasadzeń przy ul. Czereśniowej (zadanie zostało ograniczone o nasadzenie 1 drzewa) – 34.546,00 zł
 3. Udoskonalenie infrastruktury rowerowej na Górczynie – 51.000 zł
 4. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Piłsudskiego – 21.000 zł

 

Łączna wartość zadań to: 463.232 zł

 

W tych rejonach rozstrzygnie głosowanie

W październikowym głosowaniu rywalizować ze sobą będą zadania zgłoszone w kategorii Dolinki i os. Staszica. Gorzowianie będą mogli wybierać pomiędzy:

 

Kategoria Dolinki:

 1. Remontem ul. Włókienniczej oraz sięgacza, którego koszt to 428 220 zł,
 2. Remontem drogi wraz z odcinkiem chodnika ul. Głowackiego, którego koszt to 425 541 zł,
 3. Budową placu zabaw na skwerze przy ul. Miodowej, którego koszt to 153 500 zł.

 

Kategoria Staszica:

I Pakiet zawierający zadania: 

 • Przebudowa chodnika wraz z drenażem odwadniającym przy ul. Chopina za 74 720,00 zł 
 • Siłownia zewnętrzna dla dzieci przy hotelu Metalowiec za 70 800,00 zł 
 • Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Zapolskiej w ograniczonym zakresie za 70 000,00 zł 
 • Budowa drogi z nakładką asfaltową bez odwodnienia przy ul. Brukselskiej za 238 947,00 zł 

Wartość pakietu to 454 467 zł 

II Pakiet zawierający zadania: 

 • Remont nawierzchni odcinka ul. Konopnickiej za 97 437,00 zł  
 • Nasadzenia drzew na skwerze przy ul. Wyspiańskiego, Norwida, Skłodowskiej-Curie, Kasprowicza za 8 380,00 zł 
 • Modernizacja chodnika przy ul. Kasprowicza i likwidacja barier architektonicznych dojścia do Przedszkola Integracyjnego nr 14 za 311 159,00 zł  

Wartość pakietu to 416 976 zł 

III Pakiet zawierający zadania 

 • Sadzenie drzew na osiedlu Europejskim za 13 760,00 zł  
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Europejskim w ograniczony zakresie za 426 072,00 zł 

Wartość pakietu to: 439 832 zł 

IV Pakiet zawierający zadania: 

 • Wykonanie wjazdu przy ul. Grottgera i utwardzenie podwórka za 284 647,00 zł  
 • Remont nawierzchni ul. Żeromskiego wraz z wykonaniem progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej za 151 500,00 zł 

Wartość pakietu to: 436 147 zł 

V Samodzielne zadanie: 

 • Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Kołłątaja i ul. Korczaka za 409 536,00 zł  

 

Głosowanie trwać będzie od 13 do 23 października i odbędzie się w formie elektronicznej. Więcej szczegółów podamy już niedługo.

Chcesz wiedzieć więcej na temat budżetu obywatelskiego? Sprawdź zakładkę Budżet Obywatelski na naszej stronie i obserwuj nasz facebookowy profil Przystań na konsultacje.

 

Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

 

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/spotkania-dyskusyjne-dobiegly-juz-konca.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski